Columns

Columnist:

Raadspraat

Flexibiliteit

Aan de gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (GNL) wordt 28 januari de vraag voorgelegd om de intentie uit te spreken dat de beoogde intensivering tussen de gemeenten als 'stip op de horizon' de vorm aanneemt van een bestuurlijke fusie.

Columnist:

Raadspraat

Samen

Samen met gemeenten Lingewaal en Neerijnen verkeren we als Geldermalsen momenteel in een vervolgfase als we spreken over een mogelijke herindeling. Het uiteindelijk versterken van bestuurskracht speelt daarbij een belangrijke rol.

Columnist:

Rob van Veen

Hoe nu verder!?

Een besloten raadsvergadering. Waarover zou het gaan? Vergaande beslissingen rondom de herindeling met Neerijnen en Lingewaal? Zonder dat onze mening gevraagd is!? Nog grotere financiële problemen voor Geldermalsen?

Columnist:

Raadspraat

'I am just waiting on a friend', Mick Jagger

Soms heb je wel eens een besluit te snel genomen. Bijna iedereen kent dat gevoel. Je zat in een onoverzichtelijke situatie. En moest een besluit nemen zonder dat je alle mogelijkheden overzag. Plotseling zag je een mooie kans. En zonder verder na te denken koos je. Klaar!

Columnist:

Remco van Zadelhoff

Practice what you preach

Op Facebook kwam ik laatst een treffend plaatje tegen met voorbeelden van goede en slechte christenen, goede en slechte moslims en goede en slechte atheïsten. Conclusie was dat niet het geloof iemand goed of slecht maakt maar zijn acties. Ik heb het meteen geliket.

Pagina's