Columns

Columnist:

Raadspraat

Op de fiets

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zo luidt het spreekwoord. Vandaag kwam het per fiets. Natuurlijk niet letterlijk, maar toch.

Columnist:

Remco van Zadelhoff

Dorpsbedrog

Als leiders de verbinding willen herstellen grijpen ze naar gemeenschappelijke symbolen. Het Wilhelmus op 26 januari was daar een mooi voorbeeld van. Laten we hopen dat de collectieve zangkwaliteit van raad en college niet symbool staat voor de toekomstige besluitvormingskwaliteit.

Columnist:

Raadspraat

Flexibiliteit

Aan de gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (GNL) wordt 28 januari de vraag voorgelegd om de intentie uit te spreken dat de beoogde intensivering tussen de gemeenten als 'stip op de horizon' de vorm aanneemt van een bestuurlijke fusie.

Columnist:

Raadspraat

Samen

Samen met gemeenten Lingewaal en Neerijnen verkeren we als Geldermalsen momenteel in een vervolgfase als we spreken over een mogelijke herindeling. Het uiteindelijk versterken van bestuurskracht speelt daarbij een belangrijke rol.

Columnist:

Rob van Veen

Hoe nu verder!?

Een besloten raadsvergadering. Waarover zou het gaan? Vergaande beslissingen rondom de herindeling met Neerijnen en Lingewaal? Zonder dat onze mening gevraagd is!? Nog grotere financiële problemen voor Geldermalsen?

Pagina's