• Martine Eerelman
  • Martine Eerelman
  • Martine Eerelman
  • Martine Eerelman

Gesprekstafel GNL: een grote groene gemeente

GELDERMALSEN Ongeveer veertig mensen waren donderdagavond 9 juni verzameld in De Pluk in Geldermalsen. Raadsleden, collegeleden en betrokken inwoners uit de gemeente Geldermalsen spraken hier over GNL: de mogelijke fusie met de buurgemeenten Neerijnen en Lingewaal.

door Martine Eerelman

Er waren vier gesprekstafels waar evenveel onderwerpen op de agenda stonden: dienstverlening, burgerparticipatie, identiteit en de voor- en nadelen van schaalvergroting. De meeste aanwezigen zagen het nut van het samenvoegen van deze drie gemeenten wel in en dachten dat de schaalvergroting onder andere voor meer armslag en professionaliteit binnen de gemeentelijke organisatie zou kunnen zorgen. Er bestond wel angst voor meer afstand van de ambtenaren, de raad en het college tot de inwoners, als er een grote gemeente met maar liefst 26 kernen komt. Daarom werd er meteen hard nagedacht over manieren om toch betrokken te blijven: dorpsraden, één ambtenaar als contactpersoon per dorp, servicepunten per dorp, ontmoetingspunten en vooral duidelijke communicatie. Ook zaken als toerisme, vergrijzing, logistiek, bereikbaarheid, cultuur en werkgelegenheid kwamen aan bod.

IDENTITEIT Het werd al snel duidelijk dat één gemeentelijke identiteit lastig zal worden. Daarvoor is de potentiële nieuwe gemeente te groot. Ook de huidige 11 kernen van de gemeente Geldermalsen verschillen al flink van elkaar en hebben elk hun eigenheid. Maar dat het een groene en rustige gemeente moest worden, waar het goed wonen is, werd door de meeste aanwezigen beaamd. Over de naam van de eventuele nieuwe gemeente werd ook al gespeculeerd. Hierbij kwamen de namen van de rivieren Linge en Waal vaak terug.

Dit was de tweede gespreksavond van de gemeente Geldermalsen over GNL. Op dinsdagavond 21 juni is er nog de mogelijkheid om via de gemeentelijke website met raadsleden te chatten over dit onderwerp.