• Martine Eerelman
  • Martine Eerelman

Stevige discussies tijdens eerste gespreksavond

GELDERMALSEN In het gemeentehuis aan de Kuipershof vond woensdagavond 13 april de eerste ronde van de gesprekstafels plaats. Dit is een initiatief van de gemeente Geldermalsen om het vertrouwen van de burgers terug te winnen na het 'collectieve litteken' van 16 december; de avond waarop het plan van het asielzoekerscentrum besproken zou worden en hevige rellen uitbraken.

door Martine Eerelman

Er was veel belangstelling; de raadzaal van Geldermalsen was goed gevuld, met ruim 90 bewoners die verdeeld waren over vijftien tafels. Zij gingen onder begeleiding van een (niet-gemeentelijke) gespreksleider met elkaar in discussie, terwijl raads- en collegeleden luisterden en soms vragen beantwoordden.

In de twee rondes kwamen verschillende vragen aan bod. Allereerst: hoe kan het vertrouwen tussen gemeente en inwoners hersteld worden? Hierbij werden openheid, heldere afspraken en goed luisteren vaak genoemd. ,,Avonden als deze zouden vooraf gehouden moeten worden, niet pas achteraf als het is mis gegaan", zei een van de deelnemers.

In de tweede ronde ging het over de mogelijkheden voor de opvang van asielzoekers. Is (kleinschaliger) opvang van asielzoekers in de gemeente nog een optie? Hierbij liepen de emoties en discussies tussen voor- en tegenstanders soms hoog op.

De deelnemers konden tenslotte hun belangrijkste bevindingen van deze avond opschrijven. Iedereen was benieuwd wat er door de gemeente met de opgehaalde informatie wordt gedaan. Wethouder Van Meijgaarden beloofde "dat dit goed teruggekoppeld zal worden" en sprak van een "open en leerzame avond".

De komende weken worden dergelijke gespreksavonden op meerdere plaatsen in de gemeente georganiseerd.