• Janus Visser/BDU

Werkgroep Kerkewaard op springen; vijf van de twaalf leden opgestapt

HAAFTEN - Nog eens drie leden van de werkgroep Kerkewaard hebben zich met onmiddellijke ingang teruggetrokken.Het gaat om Nel Willekens namens Waalfront, Frances Jaarsma als afgevaardigde van Bewoners Tuil en Actiecomité ContaineroverslagNEE dat als één persoon van de werkgroepdeel uitmaakte.Met het vertrek van het drietalkomt het totale aantal opgestapte werkgroepleden op vijf.Nog maar zeven leden zijn de werkgroep trouw.Reden van hun vertrek is dat het drietal zich binnen de werkgroep niet serieus genomen voelt.Grootste pijnpunt is dat gemeente Neerijnen volledig "aankoerst" op een uitbreiding van Van Uden Logistics. Er zouden daarentegen ook alternatieven zijn. Zo lietActiecomité ContaineroverslagNEE de Technische Universiteit in Delft twee alternatieven uitwerken. De werkgroepleden zijn boos dat deze niet in de discussie mogen worden ingebracht. Daarnaast willen de leden feiten en cijfers over de uitbreiding van Van Uden. Die zijn na lang doorvragen nog steeds niet boven water. Het materiaal is volgens de werkgroepleden van belang om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen."De gemeente neemt burgerparticipatie absoluut niet serieus", stellen Willekens, Jaarsma en het actiecomité. "De werkgroep mag slechts één kant op gaan, namelijk meewerken aan uitbreiding van één ondernemer. Zodra er kritische vragen worden gesteld over de leefbaarheid, wordt dit aangemerkt als niet-constructief."De commissie Ruimte boog zich vorige week over een informatienota over de nogal stroef lopende bijeenkomsten van de werkgroep. Een meerderheid oordeelde dat de werkgroep door moet blijven gaan met de uitwerking van de kadernotitie uit 2009. Daarin staat beschreven dat de Kerkewaard de locatie is voor watergebonden bedrijvigheid. Werkgroepleden hadden graag gezien dat de politiek had ingegrepen. Volgens Erik Faas van Actiecomité ContaineroverslagNEE is het van de gemeente "te smal gedacht" om watergebonden bedrijvigheid gelijk te stellen met een uitbreiding voor Van Uden. De gemeente moet volgens hem ook open staan voor bijvoorbeeld de verhuizing van Van Uden naar het Tielse bedrijventerrein Medel, waar op regionaal niveau wordt gewerkt aan een robuuste logistieke hotspot. De Kerkewaard zou dan op een andere manier met watergebonden bedrijvigheid kunnen worden ingevuld. TU Delft verrichtte onderzoek naar deze mogelijkheid.Maar in de ogen van de Neerijnense wethouder Teus Kool is het logisch dat de focus uitgaat naar uitbreiding van Van Uden. "Dit bedrijf is eigenaar van de grond in de Kerkewaard. Vanzelfsprekend kijken we eerst naar deze optie."Het is onduidelijk hoe het verder gaat met de werkgroep. Kool was maandagochtend nog niet op de hoogte van het vertrek van vijf leden. Hij zal deze week met P2 Management uit Rossum overleggen over het vervolg. Dit bedrijf treedt op als onafhankelijk voorzitter van de werkgroep-bijeenkomsten. Onzeker is ook of de tussentijdse bijeenkomst in december nog doorgang vindt. Die was ingelast om een constructieve opstelling te eisen van werkgroepleden die zich verzetten tegen de uitbreiding van Van Uden. Waarschijnlijk gaat het hier om de nu opgestapte leden.Deze ontvingen onlangs op hun huisadres een persoonlijke brief. De opsteller van deze brief dringt er bij de werkgroepleden op aan om juist mee te werken aan de komst van een containeroverslaghaven in de Kerkewaard. De drie leden zeggen zich door de brief "geïntimideerd" te voelen. Ook dit laatste heeft meegespeeld in hun besluit om de werkgroep vaarwel te zeggen.