• Gemeente Geldermalsen

Alle 26 uniek

Een nieuwe gemeente 'GNL' staat voor de deur. Hoe zou het gaan worden? Als het aan de bewoners van de kernen ligt, is het simpel; de eigen kern (dorp of stad) moet zichzelf blijven, met voorzieningen, woningbouw en zeker geen duur nieuw gemeentehuis.

Ik heb verschillende inloopavonden bijgewoond en wat mij opvalt, is dat elke kern daadwerkelijk uniek is. Je merkt op die avonden de verschillen en het is geweldig om te ervaren hoe mensen opkomen voor hun eigen woonplaats.

Voor mij en mijn partij maakt het niet uit dat de nieuwe gemeente uit 26 kernen zal bestaan. Wij zijn niet voor niets Dorpsbelangen en blijven ons dan ook sterk maken voor de eigenheid en het karakter van iedere kern. Kleinschalige woningbouw in elke kern is volgens mij nodig, want als de jongeren ons verlaten treedt er vergrijzing op. Juist in deze tijd, waarin verwacht wordt dat je meer een beroep moet doen op je eigen leefomgeving heb je medemensen nodig. Dan houd je een woonplaats leefbaar.

Ook de dorpshuizen en andere gemeenschaphuizen worden steeds belangrijker hierbij. Hier kun je mensen ontmoeten en vanuit deze 'huizen van ontmoeting' zou het mooi zijn als er activiteiten worden georganiseerd voor iedereen. Ook voor het kernteam ligt hier een belangrijke taak.

Ook in de nieuwe gemeente zal ik mij sterk blijven maken voor de dorpshuizen en kleinschalige woningbouw in alle kernen. Iedereen heeft recht om mee te doen in de lokale samenleving en als daar faciliteiten voor nodig zijn, moet er gekeken worden wat mogelijk is.

Vind u het ook belangrijk dat uw kern uniek blijft en toekomstperspectief heeft? Meld u zich dan namens uw woonplaats bij ons aan. Mail naar: info@dorpsbelangen.info

Wil u met mij van gedachten wisselen, kunt u mailen naar h.markenhof@gemeenteraad-geldermalsen.nl

Hettie Markenhof

Raadslid Dorpsbelangen