• Gemeente Neerijnen

Alleen ga je sneller maar samen kom je verder

Slim samenwerken daar waar je elkaar kunt versterken. Gemeente Neerijnen werkt al jaren binnen het samenwerkingverband regio Rivierenland met 10 gemeenten uit de regio samen. Taken die gezamelijk sneller en goedkoper kunnen worden uitgevoerd op het gebied vanbijvoorbeeld inkoop, leerplicht en automatisering pakken zij gezamenlijk op. Sinds kort is ook samen met onderwijs, onderzoekers en ondernemers uit de regio het samenwerkingsverbandFruitdelta Rivierenland gestart. Dit initiatief is bedoeld om de ondernemende kracht van de mensen uit deze regio in binnen- en buitenland nog meer onder de aandacht te brengen en daarmee de economie, innovatie en duurzaamheid verder te stimuleren. Uniek voor het initiatief is het regionale investeringfonds waarbij projecten een subsidie kunnen ontvangen tot 15% van de totale kosten met een maximum van € 200.000,-. Via fruitdelta.nl vindt je meer over de projecten en

mogelijkheden. Als VVD fractie willen we dat de jonge en nieuwe gemeente West Betuwe oog blijft houden voor deze ontwikkelingen en op een professionele en flexibele wijze invulling blijft geven en ruimte te bieden aan deze waardevolle initiatieven.

Aart van Wijk

Raadslid VVD neerijnen