• Gemeente Geldermalsen

Als de brandweer...

De gemeenteraden Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (GNL) werden enige tijd geleden geconfronteerd met voorgestelde bezuinigingen bij onze brandweer. Nu moet u weten dat onze brandweer lang voordat het wettelijk verplicht werd overgeheveld naar de Veiligheidsregio Gelderland Zuid deze drie brandweerposten in GNL verband al goed samenwerkten. Ook heeft GNL een fraaie bruidsschat overgeheveld bestaande uit o.a. een keurkorps van zeer gemotiveerde vrijwillige brandweerlieden, fraaie nieuwe kazernes en ander materieel.

Onze veiligheidsregio Gelderland Zuid bestaat uit 16 deelnemende gemeenten die u kunt zien als 'aandeelhouders'. Het nieuwe brandweerzorgplan wat aan de drie gemeenteraden is voorgelegd werd door de drie GNL gemeenteraden (straks West Betuwe) sterk bekritiseerd en door ons als Dorpsbelangen zelfs als maatschappelijk onbeschoft bestempeld. Inmiddels heeft de veiligheidsregio Gelderland-Zuid in al haar wijsheid besloten ongevoelig te zijn voor onze gezamenlijk ingediende zienswijze met als doel om twee tankspuitauto's te behouden. Ook van de omliggende buurgemeenten waaronder Buren, Tiel en Culemborg konden wij als gemeente spijtig genoeg op geen enkele steun rekenen. Als de brandweer hebben wij hierop contact opgenomen met onze burgemeester met het verzoek snel te verkennen of er tegen de beslissing van de veiligheidsregio bestuursrechtelijke stappen kunnen worden ondernomen. Inmiddels heeft de burgemeester toegezegd dit nader te laten uitzoeken welke mogelijkheden er nog zijn.

U begrijpt dat wij samen met collega's Neerijnen en Lingewaal zeer teleurgesteld zijn over de beslissing maar nog erger vrezen voor de veiligheid van onze inwoners. Zeker met zo'n groot gebied van 200km2 en een A2/A15 en Betuweroute nemen de risico's naar onze mening eerder toe dan af en komen de huidige aanrijtijden van de brandweer tevens in het gedrang. Zeker bij gelijktijdige incidenten is het leed mogelijk niet te overzien.

Wij houden u op de hoogte!

Ed Goossens

Fractievoorzitter Dorpsbelangen West Betuwe