Badkuipen of bruggen

Na de zomer is er een nieuwe fase aangebroken rondom de waterveiligheid in de gemeente Neerijnen. Een van de scenario's die nader wordt bekeken betreft een maatregel via een nevengeul bij Varik-Heesselt in combinatie met een dijkverhoging. Deze variant wordt door de inwoners ook wel schertsend 'de badkuip' genoemd. Ook de VVD fractie vindt dat inwoners bij dit scenario van de nevengeul als ratten in de val zitten in het geval van overstroming. Er is nog steeds een aanzienlijke dijkverhoging en er zijn nauwelijks mogelijkheden voor ontsnapping in het geval dat het gebied snel volloopt. Er zijn echter ook andere mogelijkheden te zien het informatiecentrum ' Werkatelier Varik'. Een variant betreft een oud scenario voor aanleg van een nevengeul tussen Tiel en Opijnen. Deze variant vergt weinig tot geen dijkverhoging en biedt optimale veiligheid aan zowel de inwoners van het gebied als heel Nederland. Tevens biedt deze keuze de mogelijkheid voor een goede ontsluiting naar alle vier de windstreken met de aanleg van een provinciale weg tussen Waardenburg en Tiel en diverse bruggen. Hiermee krijgt het gehele gebied mogelijkheden

voor de economische ontwikkeling in de vorm van woningbouw, recreatie en toerisme in de ruimste zin des woord. Uiteraard vergt dit scenario aanzienlijk meer investeringen dan gepland. Om deze reden is de VVD fractie dan ook in gesprek met Business School Nederland te Buren om de haalbaarheid nader te onderbouwen. De inwoners van het hele gebied hebben recht op maximale compensatie voor het offer dat zij brengen in het landsbelang. Gezien de vitale functie van Neerijnen bij de waterveiligheid en de bereikbaarheid van Nederland middels de betuwelijn en de A2/A15 zijn deze investeringen meer dan te rechtvaardigingen.

Sten Nouwens