• Cor Nijhoff

Brandweer Neerijnen

Onlangs werd de raad van Neerijnen een concept brandweer zorgplan ter goedkeuring voorgeschoteld. Voor de komende jaren wil de veiligheidsregio Gelderland-zuid (VRGZ) hiermee de dienstverlening van de brandweer vastleggen.

Een belangrijke wijziging met de huidige status is het weghalen van de tweede tankspuitauto (TSA) uit de kazerne van Neerijnen-west.

Gemeentebelangen Neerijnen is hier faliekant op tegen.
Na jarenlang veel geïnvesteerd te hebben in de brandweerzorg in GNL verband, met onder andere een bijdrage per hoofd van de bevolking die in vergelijking met andere gemeenten soms wel twee keer zo hoog was, hebben wij een uitmuntende brandweerorganisatie opgebouwd.

Na de opgelegde inlijving door VRGZ hebben wij al de vrees geuit dat "onze" 1e klas materialen verdeeld zouden worden onder gemeenten die minder in de brandweer geïnvesteerd hadden.
En dat lijkt nu tot uiting te komen.

Het weghalen van de 2e TSA is echter meer dan dat. Kijkende naar de zien we dat de opkomst- en aanrijtijden van onze brandweer maar net achter die van de beroepsbrandweer uit Nijmegen liggen, prima dus.

Om een voorbeeld te noemen, in ons buitengebied zijn brandkranen ver te zoeken. Natuurlijk, er zijn sloten maar dit vergt weer meer werk, zoals bijvoorbeeld een vuilwaterfilter. Bij een gemiddelde brand is het water van een TSA binnen 5-8 minuten op, een 2e TSA geeft dus wat meer tijd om wateraanvoer goed te regelen.

Dit is een van de vele redenen waarom wij, in een, unaniem aangenomen motie, onze bezwaren kenbaar hebben gemaakt. Natuurlijk, we zijn samen met Geldermalsen, waar men hetzelfde ondervindt, slecht 2 van de 18 aangesloten gemeenten, we hopen echter dat onze steekhoudende argumenten iedereen zullen overtuigen.
Niet alleen het gevoel van veiligheid, maar ook de daadwerkelijke veiligheid neemt door dit conceptplan in onze regio af.

Aan onze brandweervrijwilligers zal het niet liggen, zelden zo een gemotiveerde groep mensen bijeen gezien, petje af.

Cor Nijhoff

Raadslid Gemeentebelangen Neerijnen/Leefbaar & Lokaal Belang West Betuwe

Rommelmarkt

GELDERMALSEN Corso Vereniging Geldermalsen houdt 14 april een rommelmarkt van 10.00 uur tot 15.00 uur. Dit in samenwerking met de scouting. De rommelmarkt vindt plaats achter de scouting op Burgemeester Rozenveld van de Venlaan 13 in Geldermalsen.