• Henk van Heusden

De balans opmaken

Verkiezingen in aantocht! Het CDA rondt het verkiezingsprogramma en kandidatenlijst voor de zomer af. We maken de balans op van de afgelopen 4 jaar en kijken vooruit. Terugkijkend op eerder genoemde speerpunten, constateren we dat de transitie van de zorg is afgerond, de financiële situatie op orde is (OZB 2 jaar niet verhoogd) en we nu in een fusieproces zitten met Neerijnen en Lingewaal. We werken verder aan de gevolgen van de transitie. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen, dat vraagt veel van familie en mantelzorgers. Inzet op preventie, ondersteuning van mantelzorgers en voldoende aandacht voor jeugdzorg is wat ons te doen staat. De AZC-discussie heeft ons geleerd hoe belangrijk participatie van inwoners is: we moeten het samen doen nu en in de toekomst! Tafelgesprekken, thema- en dorpsgesprekken leveren de inhoud voor het bidboek van de nieuwe gemeente. Bij de afgelopen begrotingen heeft het CDA drie belangrijke aandachtspunten benoemd: degelijkheid, dienstverlening en duurzaamheid. Wij staan voor een degelijk financieel beleid. Wij willen dienstverlening dichtbij de inwoners in de kernen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door volop te gaan voor energie-neutraal in 2030. Als gemeente hebben we flinke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid: windmolens en zonnecollectoren. De volgende fase is dat we ons richten op het energie neutraal maken van huizen, bedrijven, scholen enz. Dit willen we in het nieuwe akkoord opnemen en daarbij concrete afspraken maken over het hoe, wat en wanneer. De urgentie van de overstap naar een gasloze omgeving horen we immers dagelijks in het landelijke nieuws. Mijn droom: de gemeente West Betuwe wordt koploper op het gebied van duurzaamheid in Gelderland!

Henk van Heusden CDA fractievoorzitter Geldermalsen