• Rob van Veen

De Eed of Belofte

,,Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen."

Zo begint de installatie van de nieuwe gemeenteraad straks.

Gevolgd door: ,,Dat verklaar en beloof ik" of ,,Zo waarlijk helpe mij God Almachtig".

Best een zwaarwegende tekst.

Gegeven of beloofd! Aan wie? Aan een derde of slaat dit ook op de situaties dat een raadslid zelf beter kan worden van zijn functie? Eigen belang. Nu heb ik in het verleden tot driemaal tot 'dat verklaar en beloof ik' uitgesproken. Tweemaal voor een plek in een politieke commissie en eenmaal bij mijn werkgever a.s.r. verzekeringen, waar wij integriteit heel hoog in het vaandel hebben.

Ik vond het iedere keer een plechtig moment!

Onze nieuwe raads -/ en commissieleden hebben straks dus wat te verklaren of te beloven. Aan een ieder van hen om te bepalen of het hem of haar past. Daar ga ik niet over!

Ik weet het, een nogal formele opening van mijn column, maar het is dan ook niet zomaar. Volgende week woensdag mogen wij naar de stembus en nee, ik ga jullie geen stemadvies (meer) geven. Ga in ieder geval stemmen ajb!

Mijn eigen visie wil ik wel met jullie delen. Voor wat dat waard is natuurlijk. Zelf kies ik voor de eigenheid van mijn Geldermalsen, rekening houdend met haar cultuur. Geldermalsen is geen stad, maar van oudsher een dorp met haar eigen opvattingen over hoe het hier gaat. Als geboren en getogen Utrechter heb ik lang geleden in Geldermalsen mijn plekje gevonden. Een dorp waar doe-maar-normaal hoog in het vaandel staat. Een dorp waar een azc en een Polenhotel niet gaan werken.

Natuurlijk weet ik dat hier verschillend over gedacht wordt en dat het iets is waar ik vanuit mijn sociale inslag ook mee geworsteld heb. Ik ben er echter voor de rellen in 2015 al achter gekomen dat het hier niet past. Dat had het college van burgemeester en wethouders toen ook kunnen, nee moeten doen.

Vind ervan wat je wilt, ik vertel alleen maar mijn persoonlijke kijk op Geldermalsen. Een dorp waar men niet van een betuttelende overheid houdt. Een dorp waar ik enorm van ben gaan houden en een dorp dat ik misschien ooit wel een keer los moet laten. En mocht dat zo zijn dan zal ik hier altijd terug blijven komen.

Dat verklaar en beloof ik.

Rob van Veen