• Jan Willem Keij

De tijden veranderen; doet de gemeente mee?

We leven in een hectische tijd. Er verandert veel, in rap tempo. Als ik dingen uit mijn jeugd aan mijn dochters uitleg, voel ik me soms net een oude oma. "Ja, vroeger… toen moest je filmpjes in je fototoestel stoppen en duurde het heel lang voordat je kon zien of je vakantiefoto's gelukt waren. Je luisterde muziek van een cassettebandje in je walkman. Als je op zaterdagavond een nieuwe film wilde zien, ging je naar de videotheek. Niet vergeten om de videoband terug te spoelen en zondag weer in te leveren." "Mam, waarom keek je niet gewoon naar Netflix?"

Ik vind het leuk om nostalgisch terug te kijken, maar ik vind het ook bijzonder om veel grote veranderingen mee te hebben gemaakt. De opkomst van pc's, internet, mobiele telefoons die steeds smarter werden, digitaal contacten onderhouden via Hyves en Facebook. Ook de huidige tijd is super interessant. Sommigen zijn positief over de toekomst en zien een periode aankomen met meer vrije tijd, minder dierenleed dankzij vlees uit een 3D-printer, verhoogde mobiliteit met zelfrijdende auto's. Anderen zien de toekomst duister in en voorspellen problemen op het gebied van milieu, veiligheid, robots die banen inpikken. Duidelijk is wel dat er veel veranderingen aan komen.

Dit is ook het geval op het gebied van de rol van de overheid. Want past deze vorm van besturen nog wel bij deze tijd? Er komen initiatieven om minder 'top down' en meer 'bottom up' te werken. Je ziet het om je heen gebeuren. En dan heb ik het niet over groenstroken en bloembakken bijhouden, omdat de gemeente dit onderhoud heeft wegbezuinigd. In diverse gemeenten zie je de laatste jaren een burgerbegroting, waarbij bewoners een deel van het gemeentegeld mogen verdelen. In Geldermalsen heb je bijvoorbeeld dorps- en wijkplannen en het leefbaarheidsbudget. Over de manier waarop dit laatste wordt verdeeld, valt in mijn ogen wel wat aan te merken, maar het idee om voor maatschappelijke zaken budget te kunnen aanvragen zonder ingewikkelde subsidieaanvragen past zeker in deze tijd. De inspraak bij de GNL-fusie echter niet. Als je mensen een keertje vrijblijvend over deze belangrijke beslissing mee laat praten zonder dat de noodzaak en gevolgen duidelijk worden gemaakt, neem je ze volgens mij niet echt serieus en is de beslissing al lang genomen.

Vaker nog komen er initiatieven vanuit de inwoners zelf, die iets voor de samenleving willen doen. Bijvoorbeeld de diverse groepen die praktische hulp aan vluchtelingen en minima bieden, een spullenmakerij, een restaurant voor mensen met een beperking. De gemeente moet volgens mij zulk soort initiatieven van onderaf niet alleen ruimte bieden, maar ook stimuleren. Want veranderingen komen uit het fundament van de samenleving. Ook op dit vlak ben ik heel benieuwd wat de toekomst brengt.

Martine Eerelman