• Gemeente Geldermalsen

Doet u mee?

Sinds 2015 heeft de gemeente extra taken op het gebied van zorg vanuit de gedachte dat een gemeente het beste kan bepalen welke hulp nodig is. Er is extra geld maar wel minder dan het Rijk eerder voor die hulp uitgaf. Daarmee is ondanks alle goede bedoelingen 'geld' helaas het uitgangspunt bij het toekennen van hulp.

In het enthousiasme waarmee iedereen lokaal aan de slag is worden de risico's onderschat. Als D66 pleiten wij sinds 2014 voor een onafhankelijke ombudsfunctie, liefst samen met buurgemeenten. Die kan dienen als een soort van thermometer: gaat het wel goed? Immers, als gemeenten begeven we ons op nieuwe wegen en als gemeenteraad wil je zo nodig kunnen bijsturen. Onze zorgen worden niet gedeeld, helaas wel bewaarheid.

Dat niet alles (direct) goed gaat, is te verwachten. Dat na drie jaar landelijke onderzoeken aantonen dat er nog steeds veel niet goed gaat is echter pijnlijk, met name voor de mensen die het betreft. Maar liefst 40% van de hulpvragers voelt zich door de gemeente niet goed geholpen. Gezien de signalen die ons bereiken kunnen we ervan uitgaan dat dit ook hier opgaat. De vele contacten met individuele inwoners en belangenbehartigers leren ons ook dat vooral het gebrek aan inlevingsvermogen als uiterst kwetsend wordt ervaren.

Dat gebrek zit bij ons allemaal. Van de nood van anderen hebben we meestal geen weet. De gevolgen van een tijdelijke of chronische aandoening en/of armoede worden chronisch onderschat, ook door hulpverleners. Net als de impact van baanverlies of een overlijden. Is de gedachte dat dit iedereen kan overkomen te confronterend? Sluiten we waardoor onze ogen in plaats van dat we steun bieden en begrip tonen?

In aanloop naar de nieuwe gemeente West Betuwe maakt D66 zich opnieuw hard voor die sociale ombudsfunctie. Om voor ons te signaleren wat niet goed gaat en te adviseren hoe het beter kan. Willen we echt een sociaal West Betuwe zijn dan moeten we op zoek naar hoe we het met elkaar (nog) beter kunnen doen voor de kwetsbaren in onze samenleving. En wat mij betreft gaan we daarbij uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen zoals nu helaas nog vaak het geval is.

Doet u mee?

Rita Boer Rookhuiszen-de Joode

rita@d66westbetuwe.nl