• Rob van Veen

Een streepje

Onze gemeenteraad, inderdaad al die mensen waar wij met z'n allen op hebben gestemd een paar jaar terug, heeft het gepresteerd om bijna een half uur te babbelen over een streepje.

Dorpsbelangen kondigde zelfs aan een motie in te dienen als het streepje er niet zou komen. Toen ze er later achter kwamen dat de motie kansloos was, is het 'natuurlijk' weer ingetrokken.

Een door de raad zelf helder vastgesteld proces rondom de naamgeving van onze nieuwe gemeente bleek voor een aantal van hen toch ruimte te bieden om het aan de orde te stellen. 'De inwoners zijn het streepje vergeten en nu moeten wij dat herstellen'.

Een aantal van hen stond erop dat er alsnog een streepje kwam tussen West en Betuwe. Dus West-Betuwe, in plaats van de winnende inzending West Betuwe.

De burgemeester deelde op een gegeven moment mee dat 'wij' de keus van de inwoners serieus moesten nemen. Die hadden geen streepje toegevoegd dus moest de raad dit er achteraf niet tussen willen prakken.

De inwoners serieus nemen vond ik wel dé opmerking van de avond. Direct via twitter maar even vastgelegd. Zullen wij afspreken dat wij de stem van de inwoners voortaan altijd serieus nemen? Ja ja, natuurlijk bij de écht

belangrijke onderwerpen. Bij de keus voor een AZC bijvoorbeeld of een Multifunctioneel Centrum.

Nogmaals, wij hebben ze zelf gekozen als onze vertegenwoordigers. Volgende keer maar eens goed over nadenken stel ik voor.

O ja, de heren Timmermans (PvdA) en vd Brink (SGP) kwamen met een motie om de spontane rondvraag weer in ere te herstellen.

Vd Brink zei zelfs dat je van een college het niveau mag verwachten dat ze op bijna alle vragen direct een goed antwoord kunnen geven. Hij zei het hè, niet ik.

En ja hoor, unaniem aangenomen.

Het zichtbare nagesprek van de heren van de SGP gaf wel aan dat de blijkbare eenmansactie van vd Brink niet door iedereen binnen die fractie op prijs werd gesteld.

Zeg, van Veen, jij met je kritische woorden vanaf de wal, als jij het allemaal beter weet, sluit je dan (weer) aan bij een partij en stel je straks verkiesbaar hoor ik een aantal van jullie denken.

En jullie zijn niet de enige, ik ben onlangs namelijk serieus gepolst voor een verkiesbare plek op één van de lijsten straks.

De vraagsteller gevraagd of hij mijn columns wel eens leest en dus kon weten hoe ik tegen de lokale politiek aankijk. Dat had hij en toch vond hij het kansrijk genoeg om mij te vragen.

Vereerd doch resoluut heb ik bedankt voor de eer.

Mijn huidige rol om 'ze' vanaf de wal te volgen en te beschrijven bevalt mij zeer. Mijn onafhankelijkheid is onbetaalbaar.

Met andere woorden, ik heb er definitief een streepje doorgezet.

Ook na deze raadsvergadering heb ik de dames en heren weer bedankt voor een vermakelijke avond.

In deze tijden een heerlijk stukje afleiding van de échte werkelijkheid.

Rob van Veen