• Walter Post

Even wennen

Nou, ja, ehhm, het is natuurlijk allemaal nieuw voor die mensen. En ook de ambtenaren van West Betuwe moeten nog wennen. Maar na een half jaar kun je toch in ieder geval de agendanummers bij een raadsvergadering wel op orde hebben?

Iedereen in de raadszaal van Geldermalsen moet nog een beetje groeien in zijn of haar rol. Zeker, de raadsleden zijn allemaal ervaren, of bijna allemaal. Maar wel in van die speelgoedformaat zaaltjes en raadsvergaderingen, zo lijkt het. De omvang van alles is gegroeid. Ik vermoed dat de vergaderlocatie in Geldermalsen is gekozen omdat iedereen erin past. Een beetje net als vroeger: wanneer je op de brommer naar het gemeentehuis kon, mocht je er werken. Het oude gemeentehuis staat overigens even verderop langs de Van Dam Van Isseltweg. Ik heb er zegge en schrijve één raadsvergadering nog meegemaakt. De raad ging niet meteen naar het nieuwe gemeentehuis, zoals we dat nu kennen. Er is even vergaderd in de oude villa van gemeentewerken, aan het andere eind van diezelfde straat.

En nu zijn er tientallen raadsleden, die de zorg over de nieuwe gemeentelijke organisatie voor zo'n 50.000 inwoners is toevertrouwd. Dat aantal is een schatting, ik heb nog geen echte cijfers gezien.

Dus schuttert die groep lieve liefhebbers met een hart voor openbaar bestuur vrolijk verder. Van grote (inclusieve gemeente, modieus woord ook) onderwerpen naar de kleine, het beschermen van de zwarte populier. Ook modieus hoor, lekker praten over rechtsbescherming voor een boom.

Je ziet de mensen al doende leren in de raadsvergadering van een nieuwe gemeente. Hoe gaan we om met de Eneco-aandelen? Dat is voor Neerijnenaren en Lingewalers nieuwe kost, maar Geldermalsen heeft op die financiële dobber zware tijden overleefd. Je zult zien dat de licht populistische coalitie die nu aan het roer staat bij het besef dat ze een bruidsschat heeft meegekregen, snel tot verkoop zal overgaan. Dat deden de raadsleden na de fusie van Buren ook, toen miljoenen op de plank lagen door slim vastgoedbeleid. En binnen anderhalf jaar was er niks meer van over: ze hadden een nieuw gemeentehuis besteld. De nieuwe burcht even buiten Maurik stond al snel half leeg en is vooral een kostenplaats geworden.

Nog zo'n inwerkkwestie: hoe gaat de raad nu om met brieven die aan de raad worden geschreven? In de drie gemeenten was dat kennelijk allemaal anders geregeld. En ook de professional die de raad voorzit, is even de weg kwijt en maakt een vergissing bij de installatie van een nieuw raadslid. Geen zorgen hoor, het went allemaal nog wel. Het is allemaal groter geworden, formeler. Maar de onderwerpen zijn nog steeds dorps, ook al is de behandeling ervan afstandelijker. En op de publieke tribune nog steeds dezelfde groep raadsvolgers, alleen allemaal wat ouder, ook al zijn er nieuwe gezichten uit de ándere raadszalen. Wat ouder, maar hopelijk allemaal wat wijzer geworden.

Walter Post