• VN Wouter Kurpershoek

Hallo?

Deze column bestaat uit 300 woorden. Dat zijn 30 hele zinnen. Langer mag niet, want ruimtegebrek. Meer werkt niet, want saai.

Toch zijn die 300 woorden in dit Raadspraatje voor mij als raadslid belangrijk. Ze zijn zo'n beetje de enige manier om u te bereiken. Zo voelt het althans.

Van mij als volksvertegenwoordiger wordt verwacht dat ik naar u - de burger - luister. Maar ik weet vaak niet meer wie 'de' burger is, laat staan dat ik u weet te vinden.

Nu zegt u op uw beurt natuurlijk, 'maar best raadslid, we weten ú ook niet altijd te bereiken en heeft u altijd uw best gedaan óns te bereiken?'

Terechte opmerking. Ook waar.

Dat wordt daarom nog wat met die verkiezingen volgend jaar voor een nieuwe gemeenteraad in West Betuwe. Hoe representatief zijn die verkiezingen eigenlijk als net meer dan de helft van de kiezers komt opdagen? Wie vertegenwoordigt wie en met welk standpunt? En belangrijker nog, zijn verkiezingsbeloften wel te vertalen in echt beleid?

Mijn oproep is dan ook om de start van onze nieuwe gemeente aan te grijpen om opnieuw kennis te maken. En dan niet voor één keer in de vier jaar, maar deze keer langdurig en op elkaar betrokken.

Politici en bestuurders mag u de komende (verkiezings-)tijd wat mij betreft afrekenen op de volgende eigenschappen. Hoe nieuwsgierig zijn uw toekomstige volksvertegenwoordigers? Stellen ze wel eens een vraag of hebben ze hun mening al klaar. Zijn ze bovendien bereid u op een creatieve manier bij nieuw beleid te betrekken. En hoe dan? Wat zijn hun ideeën over andere manieren van besluitvorming? Of blijft het simpelweg de meerderheid plus 1 en verder geen gedoe.

O ja, bovenstaande eigenschappen gelden eigenlijk ook voor u. Lees daarom het lijstje nog eens door en laat het op uzelf betrekking hebben. Hoe nieuwsgierig bent u? Wat zijn uw vragen en ideeën?

Een echte kennismaking kan alleen succesvol zijn als alle betrokkenen hun best doen. Voor wat hoort wat, toch?

Tot slot google eens op 'bestuurlijke vernieuwing'.

Zijn het toch nog 351 woorden geworden.

Wouter Kurpershoek

Fractie VóórNeerijnen

wouter.kurpershoek@neerijnen.nl