Het nieuwe begin

De Ministerraad heeft in september ingestemd met het voorstel van de raden van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen om per 1 januari 2019 samen te gaan tot een nieuwe gemeente West Betuwe. Dus werk aan de winkel. Niet alleen voor de drie CDA-afdelingen, die op de achtergrond hard werken aan een nieuwe afdeling West Betuwe, maar voor alle inwoners van de drie gemeenten. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang en op vele gebieden wordt hard gewerkt aan het raamwerk voor de nieuwe gemeente. De briefkaarten actie, de dorpswandelingen en het Bidbook. Als CDA staan wij voor een mooie groene plattelandsgemeente, met erkenning voor het maatschappelijk initiatief, bescherming van de menselijke waardigheid, burgerinitiatief, betrokkenheid en de zorg voor de natuur en cultuur. Met volle aandacht voor alle 26 dorpskernen met hun eigen en unieke eigenschappen en gewoonten en waar het goed wonen en werken is. Een vruchtbaar ondernemingsklimaat heerst en passende zorg en welzijn wordt geboden. Maar de inrichting van de nieuwe gemeente gebeurt niet alleen door de politiek maar mede door haar inwoners. Dus u bent straks aan zet om aan te geven van wat voor een gemeente wij willen zijn. Als CDA zullen wij dan ook actief op pad gaan om zoveel mogelijk inwoners te raadplegen en te horen wat zij vinden en verwachten van de nieuwe Gemeente. Dit gebeurt via allerlei georganiseerde inloopavonden, thema bijeenkomsten e.d. Doet u mee?

"Samen" geven wij de samenleving vorm.

Maarten van der Hulst

Raadslid, CDA Geldermalsen

cdawestbetuwe@gmail.com