Koningsdag 2017

Afgelopen raadsvergadering werd door Gemeentebelangen Neerijnen een motie ingediend aangaande een overleg met de diverse Oranjeverenigingen in onze gemeente van 12 oktober 2015 jongstleden en het verbeteren van de communicatie richting onze verenigingen.

In genoemd overleg werden, met de voorgaande burgemeester, afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan over de te organiseren feesten.

Helaas werden deze afspraken door het huidige college (nog) niet nagekomen.

Tijdens het indienen van de motie bood onze huidige burgemeester vrijwel direct zijn excuses aan en zegde toe de gemaakte afspraken alsnog na te komen en ruim voor de aankomende Koningsdag, een nieuw overleg te voeren met de Oranjeverenigingen. Verder gaf hij aan om het in de motie gestelde uit te voeren. De motie is na deze toezeggingen, niet in stemming gebracht.

Een en ander gaat natuurlijk vooral om de scenario's rondom deze feesten. Zoals: wat wordt zoal georganiseerd, hoe groot, op welk tijdstip open en hoe laat sluiten de afzonderlijke onderdelen? Houden de vergunningverleners zich strikt aan de geldende APV, of wordt, net als in vele andere gemeentes, hier (wat) ruimer mee omgegaan? Afspraken over beveiliging, afsluiting van wegen en overleg met politie, etc.. En hoewel het nog even duurt, zijn veel verenigingen al volop bezig met de organisatie en willen graag weten waar zij aan toe zijn.

In onze gemeente met de vele kernen hebben we ook te maken met organisaties die uit "collegialiteit" hun evenementen op een andere datum houden. Worden hun evenementen ook gezien als een Oranjefeest of worden deze anders behandeld?

Wij hebben er alle vertrouwen in dat een en ander ruim op tijd en in goed overleg wordt uitgevoerd en hopen rondom koningsdag te kunnen genieten van Oranje feesten met alleen maar plezier en gezelligheid.

GBN

Jos Veeken

jos@gbneerijnen.nl