• Walter Post

Lariekoek

De aannemers, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer waren vrolijk afgelopen weekeinde. Ze openden nieuwe natuur in de Heesseltse uiterwaarden. Ook gemeente West-Betuwe tegenwoordig. Nieuwe natuur? Daarop heb ik veel aan te merken. Natuur is er, die open je niet.

Wat er in werkelijkheid gebeurde, was dat er een waterstaatkundig werk af was, en dat we allemaal even mochten komen kijken hoe mooi de graafmachines, baggerschuiten en vrachtwagens, bestuurd door ontegenzeggelijk kundige mensen, dat allemaal hadden gedaan.

Ik zag het hele proces afgelopen jaar met lede ogen aan: in die uiterwaard hebben ik, oud-dorpsgenoot te Heesselt, en mijn mede-dorpelingen een geschiedenis liggen. Het was een stuk grond waar je vrij was, door de weilanden lopen kon, waar oude weggetjes onder een spoorlijntje naar de kleiputten uit de tijd dat de steenfabriek nog draaide, te vinden waren. Aan de strandjes groeiden de kinderen op met hun speelgoedschepjes aan het water. Je luierde er in de zon, stookte een vuurtje, verwonderde je telkens weer over de duizenden schelpjes aan de waterlijn.

Dat nu, is verleden tijd. Je mag alleen nog braaf op het gebaande pad lopen, de honden moeten aan de lijn, strakke lijnen geven de contouren van de nevengeulen weer. En van de kleiputten, dat gebied dat in zichzelf verzonken eigenlijk niet toegankelijk was? Het heeft gladde oevers, het struweel is platgewalsd, je kunt maar beter niet naar de waterkant lopen want die bestaat uit drijfzand.

Enkele miljoenen kuubs grond zijn er uitgegraven, de helft verdween naar bouwprojecten. Op de 'opening' waren heel wat teleurgestelde inwoners, die een beetje bozig zelfs repten over de volgens hen vervuilde grond die in de kleiputten was gestort. Maar daar weet je nooit van of het waar is, de laadbrieven hangen niet op een mededelingenbord ernaast.

Zeker, het is allemaal nodig, je moet nu eenmaal berekend zijn op hoogwater in de Waal, al hebben we dat sinds 1995 niet meer gehad. Eerder nog zal het rivierpeil stijgen doordat afwateren als gevolg van een hoger zeepeil moeilijk wordt. Maar om dan te reppen van nieuwe natuur... En bovendien te beweren dat je natuur hebt gemáákt. Dat kan niet, natuur ís, die hebben we in ons rivierengebied niet meer. Die leg je niet aan. Dat is propagandataal, lariekoek voor de sier.

Walter Post