• Gemeente Geldermalsen

Lokale gezicht VVD

Net voor het zomerrecès ben ik met mijn partijgenoten overgestapt naar de VVD. Dit omdat alleen verder geen optie was en je in een groter verband meer kunt betekenen. Hoewel VVD een landelijke partij is, blijven wij het lokale gezicht vormen en houden wij vast aan onze standpunten en principes. Want zoals ik de vorige keer al schreef: "Als iedereen maar langs de zijlijn blijft staan en accepteert wat er gebeurt, dan krijg je een bestuur waar je niets meer mee kunt en niets meer durft te zeggen. Toch blijf ik gaan, voor het echte "dorpsbelang" en stimuleren van lokaal ondernemerschap en blijf ik vechten voor openheid, transparantie en eerlijkheid in de politiek mede door dicht bij mijzelf te blijven!" Nu ook weer zo'n voorbeeld van het huidige beleid, dat voortkomt uit de coalitiepartijen en daarmee dus indirect aan de stemkeuze van alle inwoners van Geldermalsen in 2014.

Wij als fractie VVD hebben onze stem laten gelden in de motie om in elk geval zondag 24 december de ondernemers de mogelijkheid te bieden om open te gaan. Landelijk is deze dag voor kerst aangemerkt als extra koopzondag voor kerst. Alle omringende steden doen hieraan mee, maar in Geldermalsen houdt men vast aan een regel uit 1810 en dreigt men de ondernemers met een gevangenisstraf en een hoge boete. Wat een betutteling! Laat het aan de ondernemers of zij wel of niet open willen gaan. Dat selecteert zich vanzelf. Respecteer elkaars standpunten. Enerzijds wil je het centrum juist leefbaarder maken en aantrekkelijk houden voor ondernemers, maar gaat men de ondernemers in een wurggreep houden en in onzekerheid laten verkeren en een gevangenisstraf c.q. boete voorhouden. Hypocriet? Schijnheiligheid is ook al vaak genoemd. Een liberaal beleid, past prima in een liberale maatregel met respect voor elkaar. Vóór 12.00 uur kun je naar de kerk en na 12 uur kun je naar het gezellige centrum van Geldermalsen met de mogelijkheid om nog wat gezellige inkopen te doen. Wat is daar nu mis mee?

De motie heeft het niet gehaald, zoals u wellicht weet, en nu is het de ondernemers "verboden" om open te gaan op zondag 24 december. Hoezo stimuleren van het lokaal ondernemerschap? Hoezo aantrekkelijk en leefbaar centrum van Geldermalsen? Willen we dit beleid veranderen in de toekomst, denk dan nu al na en laat voor uzelf de feiten van de afgelopen vier jaar nog eens de revue passeren.

Welkom in de politiek!

Joke van Vrouwerff, Fractie VVD

jokevanvrouwerff@gmail.com