• Gemeente Neerijen

Meet & Eat Neerijnen

Een vreemde titel die ik u ga uitleggen in de 1ste Raadspraat in het nieuwe jaar en tevens mijn laatste voor gemeente Neerijnen. Mijn columns schrijven zal afhankelijk van uw stem bij de gemeentelijke verkiezing in november zijn. Wellicht mag ik u weer van dienst zijn en dan wéll voor de burgers van gemeente West Betuwe.

De verklaring? Zal een moeilijk onderwerp zijn, gezien het precaire gebeuren destijds rond raadsvergaderingen en over een mogelijk AZC-plaatsing in Geldermalsen. En toch ga ik het hebben over statushouders. U moet hun verblijfspositie niet verwarren met asielzoekers. Er is heel veel geschreven over het proces inburgering. U wel bekend Wat mij na aan het hart ligt is de gedachte hoe gaan wij om met onze gevluchte burgers uit Syrië, Birma,Afghanistan en vult u maar aan. Eigenlijk kan gesproken worden van waar in de wereld wordt nu geen oorlog gevoerd.

"Integreren" een woord niet alleen specifiek behorend bij statushouders maar deze burgers hebben er ook mee te maken. Zij willen wel degelijk een nieuwe Nederlander zijn, daar hebben zij voor gekozen. En Nederland heeft haar deuren geopend en daar ligt hun toekomst.

Onbekend maakt onbemind, is een gezegde dat helaas waar is. Door meer van elkaars gewoontes en tradities op de hoogte zijn, verdwijnt die onbekendheid en ook de vrees voor het vreemde, het onbekende. Zijn wij één gemeenschap, namelijk dé inwoners van Neerijnen of leven wij als verschillende onbekende groepen naast elkaar. Een groep burgers, waaronder mijn persoon, heeft het initiatief genomen om er wat aan te doen. Hebben zelfs verscheidende organisaties benaderd die bereid zijn hun steentje bij te dragen om tot een goed resultaat te komen.

Middels een Meet & Eat is gedacht om de inwoners van Neerijnen met verschillende achtergronden te verbroederen. Iedereen is welkom, maar met name de mensen die zich op dit moment nog niet geheel senang voelen met statushouders of statushouders die zich niet op hun gemak voelen bij de overige inwoners van Neerijnen. Door met elkaar in gesprek te gaan en samen eten, denken en hopen de initiatiefnemers wederzijdse terughoudendheid en onbekendheid om te zetten in vriendschap met elkaar en bekendheid van elkaars gewoontes.

Wilt u ook uw buurman of buurvrouw kennen? Voelt u zich aangetrokken tot dit initiatief. Meldt u zich dan via meetandeatneerijnen@gmail.com

Hennie Challik, PvdA fractievoorzitter/raadslid

hennie.challik@neerijnen.nl