• GBN

Niet transparant naar de raad en onze inwoner

GBN heeft niet deelgenomen aan de werkgroep Sociaal Domein. Op 29 augustus hebben de leden van de werkgroep de agenda ontvangen voor 5 september met daarin vermeld presentatie Sociaal Team om enkele praktijksituaties te bespreken en vragen te beantwoorden. De Jongerenwerkers zijn aanwezig om hun ervaring met u te delen en vragen te beantwoorden. De werkgroep is een besloten bijeenkomst. Deze bijeenkomst hoort in een beeldvormende vergadering thuis, zodat alle raad en burgercommissieleden vragen hierover kunnen stellen. Dit is dus ook niet gepubliceerd in de krant en onze inwoners hebben hierover niet mee kunnen praten. GBN heeft al eerder gevraagd om de jongerenwerkers voor te stellen aan de inwoners en foto's in de krant te plaatsen, zodat zij herkenbaar zijn voor iedereen, ja ook wij kennen hen niet. Waarom deze gevoelige onderwerpen in een werkgroep bespreken? Is GBN te kritisch met vragen dat onze inwoners dit niet mogen weten? Dit is dus in het kort weergeven waarom onze afvaardiging niet heeft deelgenomen aan de werkgroep.

Op 14-09 wordt de informatienota Biomassamestvergisting te Haaften besproken in de raadzaal van Neerijnen. Wilt u inspreken, meld u dan aan bij de heer Steenbergen onze griffier. Wat betreft dit onderwerp had de gemeente eerder moeten aankondigen naar onze inwoners dat dit nu wordt besproken en wat het inhoud. Dit is geen raadsvoorstel, maar het college vraagt een uitspraak van de raad om wel of niet mee te werken. GBN zal niet meewerken en is tegen deze grote Mestfabriek in onze mooie gemeente.

Petra van Kuilenburg

Fractievoorzitter Gemeentebelangen Neerijnen

www.gbneerijnen.nl