• Gemeente Neerijnen

Onze toekomstige generaties

Eén van mijn eerste activiteiten als nieuw raadslid was het bijwonen van een bijeenkomst in Geldermalsen en daar ben ik van geschrokken.

U kent mij misschien nog niet want ik ben een nieuw raadslid van Voor Neerijnen. Mijn naam is Pieter van Zoest, vader van vier kinderen uit het dorp Tuil. Ik ben gepensioneerd en voor mijn pensioen werkte ik als maatschappelijk werker bij de gemeente Oss. Ik wilde daar graag nog een tijdje blijven werken, voelde me fit genoeg. Helaas was dat niet mogelijk. Dan maar iets heel anders. Ik heb me toen gemeld bij Voor Neerijnen en draai daar al een paar jaren mee als burgercommissielid, totaal iets anders. Echter zo verschillend is het niet want ook in de politiek gaat het net als bij het sociale werk om goed luisteren en kijken waarbij mensen ondersteuning nodig hebben. Alleen vertaal ik het nu meer naar beleid.

Waar schrok ik nou zo van bij mijn eerste raadsactiviteit? Op die bijeenkomst in Geldermalsen werd uitleg gegeven over hoe het er met ons klimaat voorstaat. Dat is niet best. We zijn op weg naar een wereld waar klimaatverandering grote gevolgen zal hebben, tenzij we de uitstoot van broeikasgassen drastisch beperken. Waarom doen we dat niet?

Klimaatverandering staat niet zo hoog op de lijst bij veel mensen. U en ik zouden daarover meer uitleg moeten krijgen en inzicht hebben wat we kunnen bijdragen en hoe we zorgen voor minder CO2 uitstoot.

We moeten het met elkaar doen, elkaar stimuleren, kennis delen en zelf het goede voorbeeld geven. De gemeente kan het goede voorbeeld geven door mee te gaan met Geldermalsen die in 2030 energieneutraal wil zijn.

Samen de schouders eronder voor onze kinderen en kleinkinderen.

Pieter van Zoest

Raadslid Voor Neerijnen