• Gemeente Neerijnen

Persoonlijk

Niet zo lang geleden was ik op een bijeenkomst over 'hostmanship'.

Daarin kwam naar voren hoe belangrijk het is dat mensen op een persoonlijke manier elkaar benaderen. Waarom is dit juist nu en voor de toekomst zo belangrijk?

De ontwikkelingen op het gebied van technologie en de digitalisering gaan steeds sneller. Vaak sneller dan wij als mensen bij kunnen houden. Denk alleen maar aan wat de toekomst van de robot voor ons gaat betekenen. Als tegenhanger van al die technologische ontwikkelingen gaat het menselijke aspect een heel belangrijke rol spelen en dat kunnen we gaan versterken.

Hoe dan vraagt u zich misschien af? Dat is eigenlijk simpel: even behulpzaam zijn voor de ander, een vriendelijk woord, je buren echt zien en even contact hebben of gewoon vragen: kan ik je ergens mee helpen?

Het gaat erom dat een ander het gevoel heeft dat hij ertoe doet. Echt aandacht geven is geen maniertje of truc maar is gemeend.

In de politiek geven we het goede voorbeeld als we elkaar respectvol benaderen, ook al hebben we een verschillende politieke kleur. Het is belangrijk naar elkaar te luisteren, waardering te uiten en vragen te stellen. Ik zit nu bijna een jaar in de raad en ik vind dat we dat vrij goed doen, maar het kan altijd nog beter.

Naast de onderlinge omgang is het ook belangrijk dat u welkom bent bij de gemeente en op bijeenkomsten met de raad.

Als u iets wilt inbrengen dan is een dialoog vanuit echte betrokkenheid van belang. Dit wil niet zeggen dat alles gehonoreerd kan worden, maar uitwisseling van gedachten staat voorop.

Ik hoop dat in de samenleving en ook in de politiek de persoonlijke benadering wordt versterkt. Ik ga me er in ieder geval voor inzetten.

Pieter van Zoest

Raadslid Voor Neerijnen