Practice what you preach

Op Facebook kwam ik laatst een treffend plaatje tegen met voorbeelden van goede en slechte christenen, goede en slechte moslims en goede en slechte atheïsten. Conclusie was dat niet het geloof iemand goed of slecht maakt maar zijn acties. Ik heb het meteen geliket. Nieuwsgierig naar de uiteindelijke afzender kwam ik bij een Amerikaanse organisatie van democraten. Zij zetten zich op hun site fel af tegen de republikeinen, die o.a. worden afgeschilderd als "…panicked, stupid and cruel…". Als het om je politieke opponenten gaat geldt kennelijk ineens dat niet je acties maar je politieke overtuiging bepaalt of je goed of slecht bent. Ik heb niets tegen de democrats en republican Donald Trump lijkt mij een hele enge man, maar hier knap ik nou op af: het één zeggen en het ander doen.

Naar aanleiding van berichtgeving in landelijke media dat gemeenten hopeloos achterlopen met de aanlevering van PGB-gegevens, en Geldermalsen op deze regel bepaald geen uitzondering vormt, diende oppositiepartij VVD vorige week een motie in waarin het college o.a. werd opgedragen "…alles in het werk te stellen de gegevens alsnog zo snel mogelijk aan te leveren". Volstrekt logisch lijkt me: een primaire taak van onze raadsleden is immers dat zij als wetgevende macht de uitvoerende macht van het college controleert.

Toch schieten de raadsleden van coalitiepartijen CDA en Dorpsbelangen meteen in de stress: wat een nare motie en wat negatief van de VVD! De logica van deze partijen is kennelijk dat wanneer je op de officiële site van de SVB leest dat Geldermalsen meer dan 70% (!) van de gegevens niet op tijd heeft aangeleverd, je een compliment aan het college geeft. Beide fracties hekelden de kritische houding van hun collega raadslid. Als je je taak als volksvertegenwoordiger zo ziet kun je beter solliciteren bij Kim Jong-un, dan mag je de hele dag jaknikken en applaudisseren. Als je trots bent op onze democratie, handel daar dan ook naar!

Volgens het college klopt de informatie van de Sociale Verzekeringsbank overigens niet en zijn wij keurig op tijd. Onze inwoners hoeven zich dus geen zorgen te maken. Gelukkig maar. Het transitiedossier is één van de grootste uitdagingen van alle gemeenten in Nederland. Als het college dat dossier onder controle heeft is dat zonder meer knap. Maar wat het debat wel pijnlijk bloot legde, is dat veel raadsleden dualisme weliswaar met de mond belijden maar moeite hebben hiernaar te handelen.

Fijne feestdagen!

Remco van Zadelhoff