• Walter Post

Radar

Onwillekeurig maakte ik de vergelijking onlangs tussen de neus voor publiciteit die sommige van onze bestuurders hebben en de komst van een radartoren bij Herwijnen. Ook gemeente West Betuwe.

Beide onderwerpen zijn semi-actueel, ze hebben beide ook te maken met het buitengebied, die uitgestrekte lap grond vol wegjes en weilanden, waar niet alleen een flink aantal inwoners van de gemeente is te vinden, maar ook een groot deel van de economie van de gemeente op draait. Denk aan de boomgaarden en de melkveeproductie, of de akkerbouw en het veevoer dat dat oplevert. Voorlopig dan, onze agrariërs zitten immers flink in het verdomhoekje. Ik weet dat ze altijd klagen, vooral over geld, maar er is structureel een weersverandering voor ze op komst, om in landbouwtermen te blijven.

Maar voorlopig baten ze hun investeringen nog uit, en daarbij is informatietechnologie op allerlei terrein belangrijk. Dat was ook dik vijf jaar geleden al, toen de Zaltbommelse wethouders Han Looijen en Kees Zondag in regioverband het idee opperden de buitengebieden óók van glasvezel te voorzien, maar dan als nutsvoorziening. Net als riolering. Haalbaarheidsonderzoeken volgden, de EU moest er wat van vinden, de wetten naageplozen. Maar nu lijkt het er dan op dat het echt gaat gebeuren. Dat is te wijten aan de vasthoudendheid van beide wethouders en het slimme werken van de procesmol Stan Herms, ambtenaar van het regiobestuur en projectleider.

Dat de glasvezel er komt werd onlangs blij aangekondigd, dit blad wijdde er een inteview aan. En wie zat er vrolijk bij dat gesprek, alsof het een persoonlijk succes van hém was? Wethouder Ed Goossens van West Betuwe, die met zegge één quote in het verhaal voorkomt. In de tijd dat het plan het licht zag, was hij raadslid. Mogelijk is hij nu wat meer nabij, hou me ten goede, ik ken zijn bezigheden niet, maar dit is een typisch geval van het succes dat vele vaders telt. Ed heeft een ingebouwde radar voor pr.

En die andere radar? Die komt er, let maar op. Waarom? Het verzet ertegen is niet gebundeld genoeg, de tactiek is de volgende: West Betuwe wil geen bestemmingsplan in behandeling nemen. Het Rijk wijst de locatie dan gewoon aan. Klaar, bouwen maar. En die inspraak en zienswijzen? Zie de dijkverzwaring die nu onderweg is, veel mooie woorden, praatavonden en leuke filmpjes, maar het hij komt er tóch. Nederland is te klein om nog uit te wijken.

Walter Post