• Walter Post

Rien ne va plus

U dacht dat de gemeente van u was, dat die raadspartijen bepalen wat er in uw gemeente gebeurt. U heeft het mis. Juist daar waar de gemeente en de burger elkaar het vaakst ontmoeten, praat u niet met de gemeente maar met een 'verbonden partij'. Dat is mooi ambtelijk jargon voor een aparte werkorganisatie die de rivierenlandse gemeenten samen in de lucht houden. Dat kost heel wat, maar geen van de gemeenten kan het meer alleen, zo was de aanname.

Daarom betalen ze de uitvoering van sommige diensten aan de burger dan maar samen. Met wisselend succes. De Belasting Samenwerking Rivierenland, die uw ozb- en waterschapsbeastingen van u int, levert West Betuwe 21.000 euro voordeel op. Maar de GGD, waar gemeenten nu eenmaal verplicht voor zijn om mee te betalen, kóst 21.149 euro extra dit jaar. Het Regionaal Archief doet het keurig: daar hielden ze 8173 euro over, die in de reserves van die club gaat. De Omgevings Dienst Rivierenland (voor al uw bouwvergunningen en bestemmingsplannen) is een uitblinker: een overschot van 704.246 euro, waarvan West Betuwe er 37.295 krijgt. Regio Rivierenland heeft zijn pand verkocht en stopt de boekwinst van 971.000 in de huisvestingsreserve. Komend jaar wordt die club 5 procent duurder. Werkzaak is een efficiënte club, van het niet uitgegeven geld gaat 228.000 euro terug naar de gemeente West Betuwe. Weinig werklozen meer, neem ik aan. En de echte zwoegers, de ambtenaren die financiën, ICT en personeelszaken voor de samenwerkende gemeenten regelen zitten bij de Bedrijfsvoering West-Betuwe. Die organisatie kost de gemeente West Betuwe dik 4,5 miljoen, en volgend jaar zeker nog eens 60.000 euro extra.

Al sinds de jaren tachtig heb ik ruzie met de Avri, toen nog Regionale Reinigingsdienst geheten, een club die toen zelfs een verbrandingsoven voor huisvuil in de Bommelerwaard op de rol had staan. Een van de driestere plannen van burgemeester Ger Baris. Mijn argument was toen al: u wilt dat ik chemisch afval en andere zaken scheid van elkaar. Maar hoe harder ik mijn best doe, hoe duurder u wordt. Dat schreef ik in de krant indertijd en kwam me op boze telefoontjes van die dienst en uitnodigingen voor 'een goed gesprek' te staan. Dat herhaalde zich decennialang en ik ging niet. En zij veranderden evenmin. Volgend jaar betaalt u 235 euro per huishouden aan afvalkosten, een stijging omdat u zo goed uw best doet. Doet u niet goed uw best, dan houdt Avri nu al rekening met een tegenvaller van 1,3 miljoen. Uiteindelijk is de rekening sowieso voor u. Jammer dat er maar één zo'n bedrijf is en we niet kunnen kiezen. Op de afvalmarkt heerst moordende concurrentie, maar Avri houdt gewoon rekening met tegenvallers als gevolg van eigen plannetjes. Zoals ooit een deskundig wethouder financiën me vertelde: overheidsinstanties kunnen niet failliet. Rien ne va plus, het geld is niet meer van u.

Walter Post