• Rita van Ewijk

Stem wijzer

Stemrecht is als een privilege. We krijgen de politici waarop we stemmen dus aan u straks de bepalende keus.

Over contrast gesproken: Op een zaterdag in juni een inspirerende bijeenkomst bijgewoond van het Liberaal Vrouwen Netwerk met als thema "De VVD kan wel wat "vrouw" gebruiken". Daarna de deceptie: ONVRIJWILLIG op een onverkiesbare plek op de kandidatenlijst weggezet. Een acceptabele plaats is me misgund door een beperkt groepje. Er zou geselecteerd zijn op ambitie en zogenaamd, volgens cliché, een frisse wind moeten gaan waaien aldus de frisse windblazers. Aanschouwelijk en verbazingwekkend werd een allang van tevoren uitgezet pionnenspel met toezeggingen vooraf om posities veilig te stellen resulterend in een reeds beklonken farce-vertoning. Met teamspirit als los zand, ieder voor zich en god niet van toepassing, laat staan de inwoners.

De één likt zijn wonden, de ander likt zich weer in. Deze raadsperiode gestart in 2014 en door het vertrouwen van de kiezers van plaats 4 naar 2 gegaan, nu moedwillig buitenspel gezet. Velen voor mij is hetzelfde overkomen. De eer aan mezelf houden, niet jeremiëren of voortijdig de handdoek in de ring gooien. Afmaken waaraan begonnen is, is mijn credo zoals o.a. met de modules aan de Open Universiteit, de avondstudie HBO Bestuurskunde en recent de afgeronde opleiding Natuurgids bij het IVN (Instituut voor Natuureducatie). Heb moeite met de haantjes in de politiek, die zich veel groter maken dan ze kunnen waarmaken, die pro forma met veel bombarie en holle Twitter-retoriek de toon zetten en dan de keutel weer intrekken, die de kantjes ervan aflopen, die schermen met expertise en kennis en anderen hiermee schofferen en overbluffen.

Bijvoorbeeld een lijsttrekker, het boegbeeld van een partij en sterk bepalend voor de politieke agenda, is integer wanneer politiek en professie niet matchen, om de schijn van belangenverstrengeling uit te sluiten, is betrokken en schittert niet door afwezigheid zowel intern in de fractie als extern in de zelfverkozen deelname in werkgroep-overleggen in de opmaat naar de nieuwe gemeente West Betuwe. De slogan Zzamenwerking en verbinding is dan geen uitgesproken verkeerde dode letter.

Na deze ongevraagde leerschool en eye-opener die het krachtenveld verduidelijkt, is een andere mindset een verademing. Door de zaterdagse IVN natuur-excursies ontdekte ik mooie plekken in onze regio. Daar bij de molen in Deil lag mijn zgn. adoptiegebied, het natuurgebied, dat ik regelmatig bezocht en waarvan ik seizoensgewijs natuurwaarnemingen verwerkte in een zgn. adoptieverslag, één van de cursusopdrachten. Vaak op de wandeling vergezeld door mijn trouwe 4-voeter, Rhodesian Ridgeback Zaya.

Mijn boodschap: Ook al ben ik niet van de partij, kies wijzer en op goed gevoel. Fijne zomer gewenst en aan mijn kiezers: Ik dank en groet u allen zeer (Multatuli). De ervaring leert als er een deur wordt dichtgedaan, gaat er ergens anders wel weer een open. In deze trant tenslotte nog een mooi citaat: "Altijd die vogels die nesten beginnen." (Gerrit Kouwenaar)

Rita van Ewijk

Gemeenteraadslid Geldermalsen