• Gemeente Geldermalsen

Stemmen?

U bent pas op 21 november aan de beurt, stemmen voor de gemeenteraad voor de nieuwe Gemeente West Betuwe. Wij als gemeenteraadsleden doen het iedere maand voor u. Wij, als SGP, hebben u beloofd om uw belangen te behartigen, het goede voor Geldermalsen te zoeken. Daarin laten wij ons leiden door de tien geboden. Wij zijn er vast van overtuigd dat die goed zijn voor iedereen.

6 maanden geleden hebben wij als SGP bij u een folder bezorgd. Daarin hebben wij uitgelegd wat wij de afgelopen jaren voor u hebben gedaan, wat we hebben kunnen realiseren. We hebben ook vermeld wat niet gelukt is. Denk hierbij aan gratis parkeren in de kern Geldermalsen. Wij hebben daar gaan meerderheid voor kunnen vinden. Wel is het zo dat u gratis kunt parkeren op een extra parkeerplaats. U kunt ook achteraf betalen.

Uiteraard zetten wij ons in om van West Betuwe een goede gemeente te maken, een gemeente die dichter bij u staat. Daarvoor is er dit jaar, maar ook volgende jaar nog heel veel te doen. Dat doen we samen met de andere fracties, ook in Neerijnen en Lingewaal.

Wij zoeken stemmers op 21 november 2018. Wij bieden veel: zondagsrust (winkels dicht op zondag), economische ontwikkeling, woningbouw, een dicht bij u staande gemeente, (identiteitsgebonden) hulp en ondersteuning van jeugd en gezinnen. Wij bieden geen stadse fratsen, geen nieuw gemeentehuis, geen hoogdravende beloften. Nee, wij houden van een groene plattelandsgemeente waarin wij samen met u heerlijk kunnen wonen, waar kinderen naar school kunnen, waar bedrijven zich kunnen ontwikkelen.

U kunt op ons rekenen, u hoort van ons.

Tot ziens.

Lourens van Bruchem,

Fractievoorzitter SGP Geldermalsen

lourens@vanbruchem.org