• GBN

Tja, Avri

Onlangs heeft de Avri nogal wat onrust veroorzaakt bij onze inwoners met krantenartikelen over een (flink) verhoogd tarief voor het legen van uw grijze container met restafval.
Het gaat zelfs zover dat Avri medewerkers zich door reacties hierop, bedreigd voelen.

De Avri is een gemeenschappelijke regeling (GR) van 10 gemeentes. De raden van deze gemeentes bepalen en controleren het financieel beleid van een GR.
Naar onze mening kan en mag het niet zo zijn dat een GR op eigen initiatief tarieven veranderd en zeker niet op zo'n ongenuanceerde wijze.
Wat is er aan de hand? Omdat u uw afval goed scheidt, wordt er steeds minder restafval aangeboden. Vaak staan er in een straat maar een paar containers buiten. Van veel mensen hoor ik dat zij hun afval slechts 4 tot 6 maal per jaar aanbieden. Dat was de insteek en dat doet u prima.
Dit geldt voor heel Nederland en hierdoor dalen de grondstofprijzen van bv. plastic en glas, er zijn dus minder inkomsten.
Hierdoor wordt het voor de Avri onrendabeler om de grijze bak te legen. Maar verhogen van het tarief vinden wij geen juiste optie. Hierdoor worden bepaalde groepen inwoners onevenredig benadeeld. Denk onder andere aan jonge gezinnen en ouderen die door hun situatie meer restafval hebben.
In onze ogen moet de Avri eerst in "eigen huis" financiële ruimte zoeken, denk hierbij aan nieuwe contracten voor verder verwerking met bv. de ARN, maar vergeet vooral niet om de eigen overhead eens goed onder de loep te leggen. Mogelijk kan de ophaalfrequentie worden verlaagd. Er zijn zoveel mogelijkheden. Daarna praten we verder.
Maar het intimideren of zelfs bedreigen van Avi medewerkers is uit den boze, dat kan echt niet!
Zij zijn hier niet verantwoordelijk voor.

Jos Veeken
Raadslid Gemeentebelangen Neerijnen
jos@gbneerijnen.nl