• Gemeente Neerijnen

Torenhoge ambities. Mensenwerk!

Onze nieuwe gemeente West-Betuwe heeft stevige ambities. Betere dienstverlening. Dicht bij inwoners en ondernemers. Stimuleren en faciliteren van initiatieven uit de samenleving. Op onze vele kernen gericht beleid. Gemeenschapszin bevorderen. Vertrouwen geven. Een energieneutrale gemeente in 2030. Toekomstbestendig.

Uitstekende intenties

De uitdaging wordt om straks die intenties om te zetten in concreet beleid. Omdat besturen ook mensenwerk is, vraagt dat om verandering en vernieuwing van houding en gedrag van mensen, van raadsleden en wethouders. Het gaat om luisteren naar elkaar én naar de samenleving, om open te staan voor ideeën. Om loslaten, niet van bovenaf alles willen regelen. Een coalitieakkoord op inhoud en knellende afspraken binnen coalitiefracties belemmeren een open debat met de hele raad én met de samenleving.

Een coalitieakkoord zou zich moeten beperken tot afspraken over de wijze van omgaan met raad en samenleving. Proces afspraken dus. Geen inhoudelijke afspraken vooraf ook niet tussen coalitie fracties. Niet steeds denken in coalitie en oppositie. In tegenstellingen. Op basis van informatie uit het "bidbook" proces en de dorpsgesprekken zou de hele raad een agenda kunnen opstellen met thema's/prioriteiten èn afspraken kunnen maken over de wijze waarop de samenleving daarbij van het begin af aan betrokken wordt (een bestuurlijke agenda). Besluitvorming in de raad op basis van het uitwisselen van argumenten en visies. Dat alles vraagt om veranderen in denken en doen. Meer dan we nu doen. Maar het geeft ons ook meer kansen om de ambities van West-Betuwe waar te maken. Om elkaar meer te vertrouwen. Samenspel en samenwerking tussen mensen vormen dus straks een uitdaging voor ons allen: inwoners, ondernemers, bestuurders en ambtenaren.

Ed van Tellingen

Raadslid Voor Neerijnen