• Rob van Veen

Vanaf de Wal

Het karakter van onze gemeente wordt sterk bepaald door de prachtige Linge die zich er vol liefde doorheen flaneert.

Op veel plekken is het mogelijk om te recreëren aan de langste rivier van Nederland, behalve in het dorp Geldermalsen.

Vanuit het Lingepark en de Heemtuin een beetje, maar dat kan natuurlijk veel beter en met veel meer uitstraling.

Een promenade door de Heemtuin zo langs de Linge en de Jachthaven richting Lingepark. En dat heeft onze gemeenteraad onlangs unaniem besloten. Nou ja, unaniem?

Een investering van zo'n 2 miljoen waarvan de provincie 2 ton voor haar rekening neemt, de watersportvereniging/jachthaven 3 ton en de rest is voor de gemeente. Eventuele tekorten zijn dus ook voor de gemeente, voor onze rekening dus.

Gedurfd! Zijn potjes voor heb ik begrepen.

Al met al ben ik blij met het besluit.

Geldermalsen krijgt straks echt smoel met hopelijk een aanzuigende toeristische werking. Nu nog wat gezellige winkeltjes die op zondag open mogen en een echte parel aan de Linge is een feit.

Nu dat unanieme nog even. Zoals altijd zat ik op de tribune. Bij de cie vergadering én de raadsvergadering. Tijdens beide vergaderingen plaatsten de PvdA de nodige kanttekeningen. De pacht voor de watersportvereniging zou zeer fors omhoog moeten. (Maar dan zou de watersportvereniging het niet meer kunnen bolwerken en viel de dekking onder het plan weg). Het verhogen van lasten voor verenigingen is niet echt een PvdA standpunt, maar dat is misschien het risico als politici van de ene partij naar een ander partij huppelen. In de raadsvergadering mocht het enig aanwezige PvdA raadslid een stukje, door iemand anders geschreven, voorlezen. Ze gaf gelukkig toe dat ze de inhoud ook niet helemaal begreep. Had nog vragen en kon dus (nog) niet voor zijn. Na de 2e termijn concludeerde de voorzittende burgemeester dat iedereen voor was en werd het punt als unaniem aangenomen. Er kwam nog een voorzichtige opmerking vanuit vak W (wethouders) over de bezwaren van de PvdA, maar die bleken er opeens niet meer te zijn!? Dat vind ik niet gek, maar wel heel bijzonder.

Dan die 3 ton die de watersportvereniging zomaar op kan hoesten. Ik denk dan direct, hoe komt zon kleine vereniging aan zoveel geld? In het dorp hoor ik vervolgens zeggen dat dat wellicht de 3 ton subsidie van de gemeente is die gebruikt had moeten worden voor het uitbaggeren van de haven. Geen idee of het waar is, maar als dat zo is betalen wij als inwoners eigenlijk nog veel meer voor dit project.

En waarom draagt de provincie zo weinig bij? En is wel uitgezocht of de subsidiepomp die wij EU noemen om een substantiële bijdrage gevraagd had kunnen worden.

Goed, de Linge-oever in Geldermalsen gaat straks eindelijk echt gebruikt worden.

Roep ik niet meer alleen vanaf de Wal.

Rob van Veen