• Gemeente Geldermalsen

Verleden & Toekomst

Even een terugblik naar 24 jaar geleden, het jaar dat ik de politieke arena van de gemeente Geldermalsen binnentrad als raadslid. Jo van Ewijk van Gemeentebelang was degene die mij de politiek binnengehaald heeft. Omdat ik steeds kritiek had op het reilen en zeilen van de gemeente zei hij tegen mij: ,,Kritiek is prima, maar steek je nek dan maar eens uit.'' Ik heb dat gedaan en doe dit nog steeds in het belang van onze inwoners.

Niet ons 'ik' staat centraal, maar de belangen van onze inwoners met het besef dat niet alle wensen van inwoners en instanties ingewilligd kunnen worden. Het is wel onze plicht naar onze inwoners te communiceren waarom en om welke redenen beslissingen zijn genomen.

Het was de tijd dat we opkrabbelden uit de 'artikel 12 status' dankzij een uitkering van het Rijk, de verkoop van GGR-aandelen en de riante winst op de grondexploitatie Kalenberg.

Er was geld en ambitieuze plannen rolden over elkaar heen. Jarenlang scheen de zon boven onze mooie gemeente Geldermalsen en zijn vele plannen gerealiseerd, zoals

twee brandweerkazernes, Kulturhus Beesd, gemeenschapshuis Gellicum enz. Er werd 80 miljoen euro geïnvesteerd in gronden van de Plantage met de gedachte hier net als in de Kalenberg veel geld mee te verdienen met woningbouw. Bewust of onbewust zijn hier risico's genomen. De recessie in 2008 en de stagnerende woningbouw eisten hun tol…

Aan het in 2010 aangetreden college de ondankbare taak de ontstane verliezen, te danken aan de grondexploitatie Plantage/ Hondsgemet, op te lossen. Er werden financiële offers gevraagd aan onze inwoners maar er is nooit bezuinigd op de sociaal zwakkeren, de leefbaarheid in de kernen en (sport)verenigingen. Dankzij de wethouder financiën, wethouder Van Meygaarden, en de aantrekkende economie is het tij gekeerd. Realisatie van onderwerpen als (sociale) woningbouw, dorpsplannen, kunstgrasvelden, MFC/ECG, leefbaarheidsbudgetten, enz. werd weer mogelijk.

Per 1 januari 2019 gaat onze gemeente Geldermalsen samen met de gemeenten Neerijnen en Lingewaal. Drie mooie plattelandsgemeenten met elk een groen, landschappelijk karakter. Kernen met een eigen identiteit, en dit moet je koesteren. Inwoners met hart voor hun dorp/stad! Einde dit jaar stel ik mij dan ook graag weer verkiesbaar voor de nieuwe gemeente West Betuwe, een groene, gezonde en gastvrije gemeente waar het fijn toeven is!

Klaartje de Heus- van Wijk

Raadslid Dorpsbelangen