• Rob van Veen

Volle bak

Eindelijk zat de raadszaal weer eens vol. Het kan dus wel.

Nee, het ging deze keer niet over een politieke overval om een AZC neer te zetten of over schade aan huis en woongenot door toekomstige trillingen door extra rails dwars door Tricht. Het ging over een langlopend proces dat moest leiden tot een duurzame gemeente Geldermalsen.

Een conclusie die getrokken zou kunnen worden, is dat de inwoners van de gemeente Geldermalsen de gang naar het Gemeentehuis best wel weten te vinden.

Het moet ze echter wel persoonlijk raken.

Natuurlijk zat ik er vorige week bij toen de raad mocht besluiten over 11 en 3 windmolens bij verkeersplein Deil en op het AVRI terrein. Een dossier dat al sinds 2013 loopt. Vele 'eigen belangen partijen' hebben in de afgelopen jaren hun invloed proberen uit te oefenen. Je zou dus verwachten dat alle raadsleden voldoende tijd hebben gehad om zich dit dossier eigen te maken.

Al snel werd duidelijk welke partijen en/of individuele raadsleden een duidelijke energievisie hebben. Van een serieuze partij mag je toch verwachten dat ze een idee hebben waar het met onze gemeente, ons land, onze wereld naartoe moet.

Ik ben altijd wat huiverig voor partijen die niet verder komen dan 'wij doen wat de mensen roepen'. Komt de koers van die partij dan voort uit het onderbuikgevoel van het moment dan wel de potentiële kiezerswinst?

De enorme verdeeldheid binnen de fractie van Dorpsbelangen is een mooi voorbeeld van een partij zonder een visie op grote vraagstukken. De heer Van den Tweel, in mijn ogen de enige van die partij die het dossier Windenergie écht heeft bestudeerd en begrepen, pakte het moment om als een ware quizmaster zijn collegaraadsleden aan wat vragen te onderwerpen. Een aantal van zijn collega's reageerde daar nogal geïrriteerd op. Zou het kunnen dat de complexiteit van het dossier hen boven de pet ging?

Dat soort raadsleden kiezen nogal eens de tactiek om van een belangrijk onderwerp een soort van populistische oneliner te maken. De woorden zo kiezen dat het applaus van de tribune het grootst is.

Nemen jullie de inwoners/kiezers echt serieus of zijn jullie meer bezig om jullie toekomstig politieke maandsalaris van ca € 1300,00 veilig te stellen?

(Van den Tweel heeft inmiddels besloten om zijn lidmaatschap vanDorpsbelangen en zijn raadszetel in te leveren. Zoals jullie hierboven kunnen lezen, is dit een aderlating van formaat, voor Dorpsbelangen)

Naast de onrust die dit bij Dorpsbelangen zal opleveren, heeft deze raadsvergadering de verhoudingen binnen de coalitie ook geen goed gedaan, is mijn inschatting.

Iemand vroeg mij vorige week of ik zelf voor of tegen die 14 windmolens ben. Mijn eerlijke antwoord was dat ik het niet weet. Daarvoor heb ik gewoon te weinig inhoudelijke kennis van deze manier van energieopwekking en eventuele alternatieven.

Wat dat betreft voelde ik me wel thuis tussen al die opgewonden raadsleden.

Rob van Veen