• Gemeente Geldermalsen

Wat is nieuws?

Ik heb zitten dubben of ik gebruik zou maken van de column raadspraat. Was in begin blij als mensen op zo'n column reageerden. Ik vond dat zinvol omdat het een bijdrage kan leveren tot een verbetering voor onze gemeente of voor mij als lid van Dorpsbelangen. Als ik nu kijk hoe er soms gereageerd wordt op een column vraag ik me soms af: wat is hier zinvol aan?

Je kunt met iets niet eens zijn of juist wel maar als ik sommige reacties lees vind ik het niet normaal. Bejegen iemand zoals je ook bejegend wilt worden. Reageer op een manier waar je iets mee kan. Waarbij dan ook nog speelt dat mensen je bewust niet willen begrijpen. Ook dat mag maar kom er dan gewoon voor uit. Toch wil ik wat kwijt want het lijkt wel of alles op een laag pitje staat voor Geldermalsen en alle energie gestopt wordt in de nieuwe gemeente West Betuwe. Dat mag maar dat wil niet zeggen dat we niet alert moeten blijven. Zoals het de bedoeling is van de veiligheidsregio dat we moeten bezuinigen op onze brandweer. Er kunnen spuitwagens weg? Dan denk ik kijk nu eens hoe groot onze gemeente straks is met een oppervlakte van maar liefst 200 km2 en de risico's die de A2/A15 en de Betuweroute mee zich meebrengen. Kijk eens wat er in onze regio gebeurt en wat er door onze regio heen rijdt. Makkelijk om te zeggen dat we "theoretisch" gezien kunnen bezuinigen. Ik vind dat we met zijn alle een stevige vuist moeten maken om te zorgen dat er een extra spuitwagen achter blijft. Laten we hier met zijn alle voor gaan!

Een ander bericht waar ik treurig van word is het tekort van De Pluk. Ik vind het onbegrijpelijk dat ondanks dat alles zo goed draait er zoveel geld te kort is. Wie hebben er zitten slapen? Is dat het bestuur, de wethouder, ik of een ambtenaar. Om met de vinger te wijzen, heeft in mijn ogen geen enkel nut. De wethouder zijn verantwoordelijkheid te laten nemen ook niet. Want wie van de vele moet je dan hebben? Al dat soort oplossingen kosten handen vol geld. Wat ik wel vind, is dat hier lering uit getrokken kan worden. Dat de fouten die er gemaakt zijn, worden opgelost en dat voor de tekorten creatieve oplossingen gevonden worden. Ik denk dat het moet lukken om van De Pluk iets goed te maken mits er goede toekomstbestendige maatregelen worden getroffen. Daarom ben ik toen meegegaan omdat ik dacht dat dit een maatschappelijk succes zou worden op de oorspronkelijke manier zoals die in begin is afgesproken.

Hettie Markenhof

Raadslid Dorpsbelangen