• Léon van Dun

We zijn er bijna…, maar nog niet helemaal

Wie herkent het deuntje niet? Vrolijk gezongen door jongeren op schoolreisje, op weg naar de vakantiebestemming of tijdens de avondvierdaagse.

We zijn er bijna…, nog een half jaar. De fusie van de gemeentes Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen is aanstaande.

Het accent op de huidige 'eigen' gemeente zijn we aan het verleggen naar de grotere gemeente West Betuwe. De voorbereidingen liggen op koers. Er zijn dorpsplannen en dorpsambtenaren. Binnen Dorpsbelangen houden wij de dorpskernen goed in beeld door ons regelmatige bezoek. U kunt altijd met vragen bij ons terecht.

Belastingplan

Onlangs is het Belastingplan 2019 West Betuwe behandeld. Er is afgesproken dat de belastingopbrengsten gelijk zijn aan het totaal van de begrotingen van Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen samen, bijna € 31,5 miljoen.

In november 2018 kiest u een nieuwe gemeenteraad en die beslist in 2019 over eventuele afwijkingen van dit belastingplan.

Begroting in één oogopslag

Als raadslid heb ik vanwege mijn achtergrond een meer dan gemiddelde belangstelling voor de financiën. Ik hecht sterk aan transparantie. Een mooi voorbeeld is de website https://geldermalsen.begroting-2018.nl/

Met heldere uitleg over de programma's met doelstellingen, beleidskaders, verbonden partijen en financiën. Ook de nieuwe gemeente streeft naar een Begroting In Één Oogopslag (BIEO).

Het zou mooi zijn als dit straks voor onze inwoners van de West Betuwe gepresenteerd kan worden.

Vergaderingen live te volgen

In West Betuwe worden de Raadsvergaderingen straks "live" via internet uitgezonden. Hierdoor kunnen de inwoners op een moderne manier betrokken zijn bij de politiek. Dat slaat een brug tussen het gemeentebestuur en zijn inwoners, ondernemers, verenigingen, stichtingen, et cetera.

Wat moet er beter

Goed communiceren is erg belangrijk. Volgens Wikipedia is dit een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren. Het gaat om zenden en ontvangen. Vaak is het zo dat de zender iets wil overdragen, maar de ontvanger hoort dat toch anders. Belangrijk is dat we een heldere uitleg geven over wat er bedoeld wordt. In Jip en Janneke taal-dus, zodat iedereen het begrijpt.

We zijn er bijna…, u gaat toch zeker ook op 21 november naar de stembus?

Léon van Dun

Gemeenteraadslid Dorpsbelangen West Betuwe