• Hans van Vrouwerf

West Betuwse belangen?

West Betuwe, een fris en fruitige 'plattelands' gemeente, waar het goed wonen, werken en vertoeven is. Rust en ruimte, cultuur en natuur en dit alles in harmonie met een actieve, bruisende bevolking. 26 unieke woonplaatsen door dit alles verbonden.

Leefbaarheid is hierbij een belangrijke graadmeter. Dit moeten we in alle 26 unieke kernen, naar maatstaven van de eigen inwoners, behouden en daar waar mogelijk (blijven) verbeteren. Dit geeft niet alleen voordelen voor de inwoners in de eigen kern zelf. Bij elkaar opgeteld maakt dit een gemeente West Betuwe met een sterke lokale economie en sociale infrastructuur.

Onze partij Dorpsbelangen ziet erop toe dat het gemeentelijk apparaat hiervoor binnen de wettelijke kaders een goed werkend 'systeem' hanteert; waarin wijkgebouwen, dorpshuizen, scholen, kerken en een bruisend verenigingsleven een belangrijke, duurzame spil vormen binnen die leefbaarheid. Waarin het voor het bedrijfsleven daadkrachtig en vruchtbaar ondernemen is. En waarin ieder individu tegen zo laag mogelijke lasten kan leven. Ingrediënten als passende zorg en welzijn, voldoende betaalbaar woningaanbod in alle kernen en het borgen van veiligheid staan daarbij ook hoog in het vaandel.

Dorpsbelangen is groot voorstander van betrokkenheid van de eigen inwoners. Om deze reden hebben wij jaarlijks in elke kern onze inloopavonden en zijn wij aanwezig bij de voor uw woonplaats belangrijke activiteiten. Wij zijn voor u altijd direct aanspreekbaar en hebben ook een Facebook-pagina, waarop wij snel contact met u kunnen hebben over wat u in uw woonplaats en de gemeente als geheel belangrijk vindt. Kortom, wij zoeken u gericht op maar belangrijker nog: wij zijn 'één van u'.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het toekomstperspectief van uw kern en de gemeente West Betuwe? Laat mij dit dan weten en mail naar r.vanstappershoef@gemeenteraad-geldermalsen.nl

Rutger van Stappershoef

Raadslid Dorpsbelangen