• Rob van Veen

Who's the boss?

Vorige week was ik aanwezig bij een 'Lagerhuissessie' op het gemeentehuis. Jullie kennen dat wel. Twee groepen die elkaar bediscussiëren aan de hand van een aantal stellingen. Onderwerp van de avond was ondermijning.

Wat een interessante avond was dat. Een boeiende externe spreker, schrijver Pieter Tops, die ons over zijn boek 'De achterkant van Nederland' vertelde waar hij vooral de Brabantse situatie beschrijft. Het met elkaar verweven raken van de onder -/ en bovenwereld. Anders gezegd, hoe de onderwereld grip heeft op de 'normale' wereld. Hoe men crimineel verkregen geld in de normale wereld probeert wit te wassen en daar macht mee vergaard.

Een erg leuk concept waar dezelfde raadsleden als altijd hun/haar bijdrage leverden en waar de rest dus inhoudelijk hun beurt (weer) voorbij lieten gaan.

Als beste debater van de avond werd Johan Bulsink van de SGP uitgeroepen. En dat met name, als ik het goed begrepen heb, voor zijn opmerking dat hij is opgevoed in een cultuur van het altijd gehoorzamen aan het gezag. Of juist deze opmerking de reden voor zijn partijgenoot Johan vd Brink was om over te steken naar de andere kant van 'eens of oneens' zal voor velen een vraag blijven. Ook ik ben opgevoed dat ik gehoorzaam moet zijn, maar ook om zelf na te

blijven denken en iedere keer mijn eigen afwegingen te maken. En ja, die kunnen wel eens conflicterend zijn met gangbare regels.

Wat het klakkeloos gehoorzamen aan het gezag bijvoorbeeld doet in tijden van bezetting, zoals in de Tweede wereldoorlog, is geschiedenis. Wie zie je dan als het gezag? De SGP wordt daar nu nog bij regelmaat op aangesproken. De standaard reactie vanuit die hoek is er één van stil blijven en wachten tot de discussie weer overwaait.

Nogmaals, ik vond het een zeer informatieve avond, leuk format en hoop dan ook dat het een vervolg krijgt, met dan hopelijk meer aandacht voor de risico's die wij als Gemeente Geldermalsen en straks West Betuwe, zelf lopen.

Hoe gevoelig is bijvoorbeeld de lokale politiek, bestuur en ambtenarenapparaat voor invloed uitoefende lobbyisten en profiteurs? Wat willen sponsors van politieke partijen terug voor hun geld? Wordt het lokale werk toebedeeld aan politieke vriendjes? Bij wie ligt nu eigenlijk de macht op het gemeentehuis? Bij het college, bij de gemeenteraad of zoals vaak gehoord, bij de ambtenaren? Net als jullie zullen al deze mensen ook regelmatig keuzes moeten maken. Wat is goed en wat is fout? Wat kan wel en wat (net) niet.

De invloed die al deze krachten uitoefenen kan dus een groot risico zijn. De ondermijning die dat veroorzaakt kan desastreus zijn voor onze maatschappij.

Ik kijk uit naar de vervolgsessie.

Rob van Veen