Zorgen om de brandweer

Leefbaar Geldermalsen (per 1 januari 2019 Leefbaar & Lokaal Belang) maakt zich grote zorgen over de bezuinigingsdrift van het BTM (Brandweer Management Team) dat niet alleen Geldermalsen raakt, maar ook Lingewaal en Neerrijnen en dus over 11 maanden Gemeente West Betuwe zal treffen.

Het is aan ons (colleges en gemeenteraden) om de krachten bundelen en elke vorm van bezuiniging welke ten doel heeft de veiligheid van onze burgers in de waagschaal te leggen, tegen te gaan.

Jarenlang hebben wij de hoogste prioriteit gegeven aan de veiligheid voor onze burgers, en was het "not done" om op veiligheid ( politie, brandweer en ambulance) te bezuinigen.

De politiepost in Geldermalsen is al door de overheid wegbezuinigd en de landelijke partijen laten het plaatselijk gebeuren, en hun plaatselijke vertegenwoordigers die lopen rond toeteren, hoe belangrijk uw stem is bij de verkiezingen op 21 november 2018. U wordt dan bedankt en worden de landelijke verkiezingspunten als leidraad gebruikt i.p.v. wat voor u als inwoner van West Betuwe belangrijk is.

Onze partijvrienden van Gemeentebelangen Neerijnen hebben een petitie opgesteld om een klemmend beroep te doen op Provinciale Staten om de fietsroute Waardenburg- Meteren en straks ook het vrij liggend fietspad Geldermalsen- Culemborg dat wordt aangelegd te voorzien van intelligente verlichtingssystemen. De petitie kunt downloaden, tekenen en insturen via facebook.com of petities.nl

Leefbaar & Lokaal Belang is dé PARTIJ die ECHT opkomt voor uw belangen, uw welzijn en uw gevoel voor veiligheid. Niet alleen op 21 november als de stembussen opengaan, maar ook daarna zullen wij aanspreekbaar zijn en zullen wij uw belangen behartigen en waar mogelijk oplossingen aandragen.

Leefbaar & Lokaal Belang is er ook voor alle ondernemers, wij willen een bestuurlijke omslag creëren, waarbij het 'u kan niet beleid' wordt omgezet in een 'mogelijk kan wel beleid'.

Aandacht schenken aan een ieder en oplossingsgericht zoeken om een probleem uit de wereld te helpen, scheept meer voldoening, dan NEE het kan niet.

Leefbaar & Lokaal Belang wil met iedereen samenwerken, die net als wij onze inwoners voorop stellen, transparant en geen achterkamertjes politiek bedrijven.

Hebt u belangstelling voor de plaatselijke politiek en wilt u meedenken, meebeslissen hoe uw kern het best tot zijn recht komt, sluit u dan bij ons aan en laat de gemeente West Betuwe weer in bloei staan

Wij zijn er voor u en niet andersom!

Jos Rietbergen