HKWB-lezing op ma 15 februari 2016: 'Romeinse vondsten in Hondsgemet' in het dorpshuis te Meteren

04-02-2016, 12:11 | Lezersnieuws |

Datum:

donderdag 4 februari 2016, 12:15

Locatie:

HKWB-lezing op ma 15 februari 2016 'Romeinse vondsten in Hondsgemet'

Adres: Dorpshuis, Achtersteweg 17, Meteren.

Aanvang: 20.00, einde: 22:00

Ook niet-leden gratis toegang

De presentatie gaat over het archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied Voetakkerweg te Geldermalsen. De noodzaak voor onderzoek betreft de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Op basis van de bureaustudie had het plangebied een hoge archeologische verwachting vanaf de Midden-IJzertijd, vanwege de ligging binnen een oerstroomdal van een voorloper van de Rijn. In diverse boringen werden archeologische resten aangetroffen uit de periode Midden-Romeinse tijd. De archeologische begeleiding heeft geleid tot het aantreffen van een deel van een woonerf/nederzettingsterrein op de hoger gelegen oeverwal en een dumpzone binnen een restgeul. De vindplaats dateert uit de 1e eeuw voor Chr. tot in de 3e eeuw na Chr., met het zwaartepunt in de 2e eeuw na Chr. Topvondst betreft een Romeinse haardketting!

Spreker is Emile ten Broeke van Econsultancy.

Econsultancy is een onafhankelijk ingenieursbureau dat in opdracht van overheden, het bedrijfsleven en particulieren projecten uitvoert op het gebied van bodem, waterbodem, water en infrastructuur, archeologie, ecologie, milieu en ruimte. Als projectleider archeologie (sinds september 2007) en vanuit mijn achtergrond als fysisch geograaf/bodemkundige, ligt het accent op het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek (bureaustudies en booronderzoek, prospectief onderzoek), maar regelmatig werk ik mee of ben ik eindverantwoordelijke voor het uitvoeren van archeologisch gravend onderzoek.