• Vrijwilligers 6-minutenzone met oefenmaterialen

    6-minutenzone Deil

6-Minutenzone Deil neemt nieuwe trainingsmaterialen voor re-animatieopleidingen in gebruik

17-12-2018, 13:30 | Lezersnieuws | Teun

Het was een lang gekoesterde wens van de 6-Minutenzone in Deil om te kunnen beschikken over eigen materialen voor het opleiden en trainen van burgerhulpverleners. Dankzij het leefbaarheidsbudget van de gemeente Geldermalsen en het groot aantal ontvangen stemmen van de inwoners van Deil is deze wens nu ingevuld. Op donderdag 13 december jl. is onder grote belangstelling van de betrokken burgerhulpverleners het nieuwe trainingsmateriaal in gebruik genomen.

 

6-Minutenzone Deil

Deil beschikt sinds 2013 over een zogeheten 6-minutenzone. In het dorp en in het Deilse Veld zijn AED’s aanwezig die goed onderhouden worden en 24-uur bereikbaar zijn. Hiernaast is een hulpverleningsorganisatie op poten gezet die op dit moment uit ruim 100 vrijwilligers bestaat. Hulpverleners volgen een basisopleiding en jaarlijks een herhalingstraining om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. De 6-minutenzone verzorgt zelf de basis- en vervolgtrainingen maar moest tot op heden de trainingsmaterialen telkens huren. Na een selectietraject zijn met medewerking van Just4Safety een aantal oefenpoppen en AED-trainers aangeschaft. Hiermee kan de organisatie het kennis- en vaardigheidsniveau van haar burgerhulpverleners op niveau houden.

 

Hoe werkt een 6-minutenzone?

Gecertificeerde burgerhulpverleners installeren de app van de landelijke organisatie “Hartslag Nu” op hun smartphone. In de app kan de betreffende vrijwilliger aangeven waar en op welk moment deze beschikbaar is voor hulpverlening. Dat kan in beginsel ook buiten de ‘eigen’ 6-minutenzone zijn. Zodra aangemeld ontvangt de hulpverlener automatisch een oproepbericht via de app indien er een reanimatieoproep in de buurt is. Deze melding wordt aangestuurd door de Alarmcentrale van 112. De vrijwilligers die dicht in de buurt van de AED zijn ontvangen de oproep om de AED te halen en zich naar het slachtoffer te begeven; de hulpverleners in de buurt van het slachtoffer worden direct naar het betreffende adres gestuurd om met de reanimatie te starten. In geval van een reanimatie zijn de eerste zes minuten cruciaal. De overlevingskansen zijn groter en de kwaliteit van het leven beter indien hulpverlening in die tijd opgestart kan worden. Burgerhulpverlening speelt daarbij een belangrijke rol omdat deze in veel gevallen sneller aanwezig is dan professionele hulpverlening. 6-Minutenzone Deil zorgt altijd voor opvang en nazorg van vrijwilligers die betrokken zijn geweest bij een reanimatie en heeft hiervoor een protocol opgesteld.

 

Kennismaken met reanimatietraining

Op zaterdag 12 januari 2019 kunnen alle inwoners van Deil en omstreken vrijblijvend kennismaken met de opzet van een reanimatietraining en worden de aangeschafte materialen gedemonstreerd. Tussen 10.00 uur tot 13.00 uur zijn vrijwilligers en deskundige instructeurs bij de Spar aan de Palmesteynstraat aanwezig voor een toelichting op de inhoud van de trainingen en werkwijze van de 6-minutenzone. Meer informatie is beschikbaar op de website www.6minutenzonedeil.nl of contact via 6minutenzonedeil@gmail.com.