• Links Rob Baaij, rechts Jan van Soelen

    Ina van Soelen

AED in de wijk in Geldermalsen

11-07-2018, 15:33 | Lezersnieuws | Rob

Elke dag sterven er in Nederland 35 mensen aan een hartstilstand.

Jong, oud, man, vrouw; het kan iedereen overkomen.

Het overgrote deel van de slachtoffers bevindt zich in en rond het huis.

Dit zijn mensen die gered kunnen worden door reanimatie.

 

Een tweetal personen ( Jan van Soelen en Rob Baaij) van de WhatsApp Buurt Preventie Emmawijk Oost in Geldermalsen zijn een paar jaar bezig geweest om in deze wijk een AED te realiseren die 24 uur 7 dagen bereikbaar is.

Na een gesprek met de Adviseur Arbo en Veiligheid van Santé Partners, de heer Herma Wegerif, waren deze bereid een AED in kast te plaatsen aan de buitenzijde van de nieuwe woonvoorziening van STMR (een onderdeel van organisatie Santé Partners) “De Bloementuin” aan de Koningsweg in Geldermalsen.

Bij calamiteiten mag deze door bevoegde personen gebruikt worden.

Na een omroep in de wijk via een nieuwsbrief waren er 8 personen bereid voor eigen rekening een reanimatiecursus te volgen en een 3 tal personen in de wijk met reeds een AED reanimatie certificaat wilden ook direct mee doen.

A.Nout van Profile Car & Tyreservice Geldermalsen, Nout was bereid gevonden een sponsorbedrag voor de reanimatiecursus te schenken.

Inmiddels hebben deze personen het benodigde diploma reanimatie (BLS) en AED behaald en zijn ze ook via 112 door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) inzetbaar.

Er is weer een mijlpaal in Geldermalsen bereikt!