• Adri Smits traint het team van de Freule van Pallandtschool

    A. Tins

Allemaal Kanjers op de Freule van Pallandtschool

12-10-2018, 11:04 | Lezersnieuws | Lucia

De kinderen zijn vrij. De collega’s van de Freule van Pallandtschool nemen vandaag zelf plaats in de leerlingenbanken. Ze worden de hele dag getraind door Adri Smits van ‘de Kanjertraining’. Na de training van vandaag mag de Freule van Pallandtschool zich officieel ‘Kanjerschool’ noemen.

Al vanaf 2013 wordt er op de christelijke basisschool in Neerijnen met de Kanjertraining gewerkt. Vanaf die tijd heeft het team meerdere trainingen gevolgd, hebben de leerkrachten heel wat Kanjerlessen gegeven en is de cultuur binnen de school positief veranderd. Kinderen, ouders en leerkrachten kennen ‘de taal’ van de Kanjertraining. Die brede aanpak, met een samenwerking tussen school en thuis, maakt de Kanjertraining effectief.

De Kanjertraining is bij veel mensen bekend als de anti-pest aanpak met de gekleurde petjes. De gekleurde petjes staan elk symbool voor een bepaald gedragstype. Door middel van rollenspel oefenen kinderen om zich op een evenwichtige manier te gedragen. ‘Maar het is meer dan een anti-pestprogramma,’ vertelt Lucia van der Pol, intern begeleider van de school. ‘De methode besteedt aandacht aan de totale sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Kinderen leren gedrag te herkennen, zichzelf te zijn en op een positieve en zelfverzekerde manier te reageren op gedrag van anderen. Als kinderen sociaal vaardig zijn, vermindert dat pestgedrag. De Kanjertraining is dan ook een door de overheid goedgekeurd anti-pestprogramma.’
Het uitgangspunt van de Kanjertraining is dat ieder mens het verlangen heeft om ‘te vertrouwen’ te zijn. Door omstandigheden lukt het niet altijd om dat verlangen uit te dragen. Kinderen zijn weleens brutaal of overtreden op andere manieren grenzen. Door kinderen aan te spreken op hun verlangen, kan in veel gevallen op een positieve manier een keer worden gebracht in negatief gedrag.
Is het dan altijd peis en vree op de Freule van Pallandtschool? ‘Waar groepen kinderen bij elkaar zijn, gebeurt weleens wat,’ lacht van der Pol: ‘maar mede dankzij de Kanjertraining weten leerlingen en leerkrachten goed hoe ze daarmee om kunnen gaan. Het zijn allemaal Kanjers!’