Belangrijke vragenlijst beheer begraafplaatsen West Betuwe

20-06-2018, 21:13 | Lezersnieuws | Wim

De gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen zijn bezig met een nieuw beheerplan voor de algemene begraafplaatsen in de drie gemeenten. Via een vragenlijst willen zij hun inwoners daarbij betrekken.

De situatie rond begraven en het beheer van de begraafplaatsen is zorgwekkend. Er wordt steeds minder begraven. De kosten zijn explosief gestegen. Er kan slechts gekozen worden voor één, ook qua prijs, hoog niveau van onderhoud. Alleen al vanwege de  gestegen kosten wordt nog maar beperkt voor begraven gekozen. 

Voor het deel van de graven waarvan de rechthebbenden bekend zijn wordt van hen een kostendekkende bijdrage verlangd voor de grafrechten en het algemeen onderhoud. Zo wordt een klein deel van de inwoners financieel gezien onevenredig zwaar belast.In strijd met het gelijkheidsbeginsel betalen zij niet alleen als rechthebbende voor één of meerdere graven maar dragen zij ook nog bij aan de kosten van de graven waarvan de rechthebbenden niet bekend zijn.

Te verwachten is dat er binnen de gemeenten op termijn geen gedenkplaatsen meer zullen zijn om het verdriet om een dierbare overledene te verwerken. Bewust of onbewust is het beleid erop gericht dat overleden inwoners zo snel mogelijk uit beeld verdwijnen en vergeten worden

Met de verkiezingen voor de nieuwe gemeente West Betuwe voor de deur wordt er nieuw beleid ontwikkeld. Door verontruste inwoners zijn de gemeenteraden van Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen al geïnformeerd over een scala van mogelijkheden om de kosten van het beheer te reduceren en de tarieven te verlagen.

Er zijn veel kansen om de huidige schrijnende situatie te verbeteren. Door de vragenlijst op de website van de gemeente West Betuwe in te vullen kunt u daaraan ook een bijdrage leveren