• Omwonenenden worden geinformeerd bij Avri

Betuwewind kan verder met windparken bij Avri en Knooppunt Deil, Gemeenten nemen principebesluit

06-11-2015, 21:01 | Lezersnieuws | Gerlach Velthoven

De gemeenten Geldermalsen en Neerijnen hebben deze week ingestemd met een verzoek van Betuwewind om een procedure te starten voor de wijziging van het bestemmingsplan en het verkrijgen van een bouwvergunning voor de realisatie van windparken bij Knooppunt Deil en op het terrein van de Avri. Betuwewind is blij met het principebesluit van de gemeenten. In Betuwewind werken overheden, burgers en projectontwikkelaars samen in een bijzonder participatieproject om twee windparken te ontwikkelen in Geldermalsen en Neerijnen.

Met het inwilligen van het principeverzoek door het bestuur van Geldermalsen en Neerijnen kan de procedure voor wijziging van de bestemmingsplannen en bouwvergunningen nu starten. Betuwewind wordt ontwikkeld door vijf partijen: naast de projectontwikkelaars Prodeon, Raedthuys, Winvast en Yard is Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen een bijzondere ontwikkelaar. Via de coöperatie kunnen inwoners uit de regio rechtstreeks participeren.

In het project Betuwewind is sprake van de realisatie van 3 molens bij de Avri en bij Deil is plaats voor 9-11 molens. Bij elkaar kan voor zo'n 30.000 huishoudens in de regio groene stroom worden opgewekt.

M.E.R. voor Knooppunt Deil

Het principebesluit van de gemeenten betekent dat komende tijd nieuwe stappen gezet zullen worden. Voor de ontwikkeling van het windpark bij Knooppunt Deil start een milieueffectrapportage (M.E.R.). Met deze M.E.R. worden de milieugevolgen van de realisatie van het windpark in beeld gebracht. Vanwege de kleinere schaal van het windpark Avri is een M.E.R. voor dit park niet aan de orde en zal binnenkort een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan worden ingediend.

Goede stap

Bestuurders Gerlach Velthoven en Dennis Kerkhoven van de coöperatie zijn blij met het principebesluit van de gemeenten. "Hiermee zetten we een goede stap richting de realisatie van de windparken. Betuwewind is een bijzonder participatieproject dat voor een belangrijk deel door burgers van de grond komt. Wij vinden het een grote kans dat de molens deels eigendom worden van mensen uit de regio. De windparken zijn een kans voor het produceren van onze eigen energie en leveren dicht bij huis een bijdrage aan een duurzame wereld. Om de windparken uiteindelijk te kunnen bouwen, zijn er veel leden nodig die via Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen aan het project zijn verbonden. Deze leden kunnen straks als eersten in het windpark investeren."