• Bewegend leren

    De Springplank Rumpt

Bewegend leren op De Spingplank in Rumpt

18-09-2018, 14:16 | Lezersnieuws | GJ

Basisschool De Springplank in Rumpt heeft ‘bewegend leren’ geïntegreerd in haar onderwijsmethode. Kinderen maken tijdens de les gebruik van fietsen, die onder het bureau staan. Zo wordt bevorderd dat kinderen voldoende beweging krijgen.

Bewegend leren krijgt steeds meer aandacht bij basisscholen vanwege de positieve invloed welke het kan hebben in de klas, op het leren zelf en als onderdeel van een gezonde school beleid. Bewegend leren vergroot namelijk de concentratie en er zijn aanwijzingen dat het goed is voor de schoolprestaties.

Net als volwassenen zitten kinderen tegenwoordig meer dan vroeger. Door te bewegen tijdens de les wordt echter bevorderd dat kinderen voldoende bewegen. Kinderen houden niet van stilzitten en vinden het bovendien hartstikke leuk om te kunnen fietsen tijdens de les.

Bewegend leren past uitstekend in het schoolbeleid. De Springplank heeft het landelijke vignet Gezonde School en zorgt voor actieve en gezonde leerlingen. Dat vindt zij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Ook om die reden is De Springplank ambassadeur van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) geworden en promoot zij een gezonde leefstijl binnen de eigen organisatie en achterban. Ook zal zij activiteiten en initiatieven organiseren om meer mensen in beweging te krijgen.

Partners uit onderwijs, zorg en welzijn, sport en het bedrijfsleven vormen samen met de gemeente Geldermalsen de lokale JOGG-beweging. Deze JOGG-ambassadeurs verklaren zich in te willen zetten voor een gezonde jeugd, die kan opgroeien in een gezonde leefomgeving. Deze samenwerking zal duren tot 1 april 2019 met het voornemen tot verlenging.