• De medewerkers en vrijwilligers worden in het zonnetje gezet als dank voor hun bijdrage aan dit mooie resultaat

    A. de Jongh
  • Bij feest hoort gebak

    A. de Jongh
  • Het MT en enkele medewerkers nemen de kwaliteitscertificaten van burgemeester H. de Vries in ontvangst

    A. de Jongh

Burgemeester reikt enkele kwaliteitscertificaten uit aan Wittenbergzorg

26-03-2018, 10:29 | Lezersnieuws | Angelique

Afgelopen dinsdag kwam burgemeest H. de Vries drie certificaten overhandigen: 3 gouden Prezo keurmerken voor de intramurale zorg, zorg aan huis en dagbesteding en voor de Huishoudelijke Verzorging een Zilveren Keurmerk.

Daarnaast ontvingen we ook het Vers en Veilig keurmerk (Vers en Veilig is een organisatie die horeca ondernemingen en grootkeukens ondersteunt bij naleving van de regelgeving op het gebied van de HACCP. Wittenbergzorg maakt gebruik van deze dienstverlening. Periodiek wordt dan ook een audit uitgevoerd. Dit is een onaangekondigde inspectie op naleving van de regels, volgens dezelfde methode als de NVWA (Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit) dit doet. Als bij deze inspectie blijkt dat het op orde is in de keuken, dan ontvangt men het keurmerk Vers en Veilig. Wittenbergzorg heeft dit keurmerk opnieuw in ontvangst mogen nemen.).

Van de auditoren kregen we na de audit te horen dat de trots, de betrokkenheid, bevlogenheid en de openhartigheid van de medewerkers heel duidelijk naar voren kwam tijdens de audit.

Ook is hen opgevallen dat er keihard wordt gewerkt om in onze organisatie goede zorg te verlenen, ondanks de invloeden die er van buitenaf (en binnenuit) komen. 

Het steunpunt van de thuiszorg kreeg een hoge waardering, net als de aandacht die er is voor de participatie en het mentaal welbevinden van onze bewoners/ cliënten. Hen is opgevallen dat er veel aandacht is voor zinvolle dagbesteding en klantgericht werken.

De burgemeester had een hele inspirerende speech vooraf en complimenteerde de medewerkers en vrijwilligers met dit behaalde resultaat.