• Twee samenwerkende kinderen.

    M. Zondag

De Schakel, een KANJER van een school!

09-05-2019, 11:56 | Lezersnieuws | Ingeborg

Na een intensief traject van 4 jaar, mag De Schakel zich gecertifciceerd Kanjerschool noemen.

Om een Kanjerschool te zijn moet 80% van de teamleden de Kanjernascholingen gevolgd hebben. De Kanjertraining vormt op sociaal-emotioneel gebied de hoeksteen van het onderwijs op De Schakel. Daarom streven wij naar een team, waarin alle leerkrachten voor de volle 100% Kanjer bevoegd zijn. 

Dat Kanjertraining op onze school werkt, is gebleken uit de ouderenquête en ingevulde vragenlijsten door zowel het team als de bovenbouwleerlingen, waaruit geconcludeerd kon worden dat er een veilige sfeer heerst in de dagelijkse onderwijspraktijk. De onafhankelijke interne kwaliteits-commissie, bevestigd dit met een uitmuntende score op dit gebied.

Het is onze taak om met behulp van de Kanjerlessen proactief opbouwend gedrag bij de kinderen te blijven stimuleren en – behouden. Op die manier kan iedere leerling zich in zowel sociaal-emotioneel - als cognitief opzicht zo optimaal mogelijk blijven ontplooien, waarbij vertrouwen, respect en acceptatie hoog in het vaandel staan. Op deze wijze geven wij o.a. vorm aan het aspect hart binnen onze visie onderwijs te willen bieden aan hart, hoofd en handen.