• Bij het beeld van Petrus

    Jan Wasmus
  • Symbolisch wordt de route langs de gemeentelijke kunstwerken geopend

    Jan Wasmus
  • Opening door de wethouder

    Jan Wasmus

Drie routes gelanceerd en opening derde culturele zomerweek door wethouder Rutger van Stappershoef

17-06-2019, 00:20 | Lezersnieuws | Joke

In een feestelijke setting lanceerde Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe (skcwb) zaterdag 15 juni in Huize Buyserd te Tricht drie kunstroutes en werd de derde culturele zomerweek geopend door wethouder Rutger van Stappershoef.

 

Rutger van Stappershoef roemt de Stichting en haar bestuursleden voor het werk, enthousiasme, hun passie en daadkracht. Jullie tonen een wilde passie en persoonlijkheid om van te smullen. In mijn nieuwe taak als wethouder, waren jullie de eerste die aan de bel trokken om de verbindingen te maken en te leggen op het gebied van cultuur, recreatie en toerisme. Jullie creëren nieuwe dingen en veelal weten jullie die te bundelen en het verhaal te vertellen en naast de verbindingen te creëren en te zoeken, weten jullie ze ook te realiseren. Het verhaal van onze streek en onze grenzen is heel belangrijk voor het toerisme, maar ook voor de eigen inwoners. Bij het verder ontwikkelen van de routes en de cultuur historische nalatenschap in kaart te brengen, en daarmee zodanig bij te dragen aan de ontwikkeling van recreatie en toerisme, zal ik jullie steunen waar ik kan. Ik ben blij met jullie en jullie initiatieven. Jullie zijn een voorbeeld voor het zoeken van de verbindingen en de samenwerking en het ook daadwerkelijk tot stand laten komen van de initiatieven.

Mooi voorbeeld hiervan is de derde culturele zomerweek, waarbij veel initiatieven samenkomen en worden gebundeld. In vervolg op de 18 mei jl. geopende grote Piet Mulder tentoonstellingsroute, is een kleine Piet Mulder route toegevoegd. Zaterdag 22 juni de derde kunst, cultuur en curiosamarkt op het Marktplein. Bij 40 winkeliers in het centrum wordt kunst geëxposeerd door uit de regio afkomstige kunstenaars. Deze route vormt  een onderdeel van de kunstmarkt .

Een derde route is uitgezet langs de gemeentelijke kunstwerken. Voornamelijk zijn dit nog de kunstwerken uit de voormalige gemeente Geldermalsen, maar elk jaar wordt deze route uitgebreid met meer items. Deze route is in kaart gebracht. Een veel gehoorde uitspraak is dat men vaak niet weet dat het kunst betreft, of wat het voorstelt, of dat men niet eens weet dat het er staat. Bij het beeld van Petrus in Tricht, werd deze route feestelijk en symbolisch geopend door de wethouder, door het doorknippen van een lint.  Onder toeziend oog van de stichtingsbestuursleden Joke van Vrouwerff, Gerd Buyserd-van Doorslaer, Karin Janssens, adviseur Frans Burgers en Rein Jan Mulder.

Zie de routeboekjes. www.skcwb.nl